artikel

Arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers

Arbeidsrecht Premium

Arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers

Een arbeidsovereenkomst kan in principe met ieder persoon worden gesloten. Er is echter een aantal categorieën personen met wie geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan of pas wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Een arbeidsovereenkomst sluiten met werknemers? Waar moet je op letten? Arbeidsovereenkomst sluiten met buitenlanders De hoofdregel met betrekking tot buitenlandse werknemers (van buiten de Europese Unie) is dat met hen pas een arbeidsovereenkomst mag worden gesloten als zij beschikken over een verblijfs- en …