artikel

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht Premium

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer verbindt de werknemer zich om in dienst van de werkgever gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De werkgever verbindt zich aan de werknemer loon te betalen.

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden bevestigd. Het is echter raadzaam dit wel te doen zowel vanuit werkgevers- als werknemersoogpunt. Onduidelijkheid over de status van een arbeidsovereenkomst resulteert regelmatig in een gang naar …