artikel

Overeenkomst van opdracht

Arbeidsrecht Premium

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst tot het verrichten van een opdracht is geen arbeidsovereenkomst. Het arbeidsovereenkomstenrecht is dus niet van toepassing.

Het verschil met de aanneming van werk is, dat het bij de overeenkomst van opdracht niet om een ‘stoffelijk’ project gaat (zoals het schilderen van een huis), maar om ‘diensten’. Volgens de wettelijke omschrijving is de overeenkomst van opdracht gericht op het buiten dienstbetrekking verrichten van werkzaamheden die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van …