artikel

Verbod van nevenwerkzaamheden: herken de valkuilen

Arbeidsrecht Premium

Verbod van nevenwerkzaamheden: herken de valkuilen

Indien de werkgever wil voorkomen dat de werknemer tijdens het dienstverband zonder zijn toestemming nevenwerkzaamheden verricht bij een andere werkgever, dan verdient het aanbeveling hierover een beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Een werkgever kan drie belangen hebben om een verbod van nevenwerkzaamheden op te nemen: het voorkomen van concurrentie doordat de werknemer tegelijkertijd bij een concurrent zou werken; het voorkomen van loondoorbetaling bij ziekte; als de werknemer arbeidsongeschikt zou worden in een andere …