artikel

Wanneer kan een melding collectief ontslag worden gedaan?

Arbeidsrecht Premium

Wanneer kan een melding collectief ontslag worden gedaan?

Wanneer er sprake is van een collectief ontslag, kan niet willekeurig een aantal werknemers worden gekozen. Een reorganisatie kan geen aanleiding zijn om werknemers die toch al ‘lastig’ waren eruit te werken.

De eis, dat een voorgenomen collectief ontslag moet worden gemeld aan de vakverenigingen en aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), geldt als zich de volgende omstandigheden voordoen. Collectief ontslag: ten minste twintig werknemers De Wet melding collectief ontslag (WMCO) is van toepassing als de …