artikel

Wederindiensttredingsvoorwaarde bij een reorganisatie

Arbeidsrecht Premium

Wederindiensttredingsvoorwaarde bij een reorganisatie

Een werkgever moet bij een reorganisatie de wederindiensttredingsvoorwaarde in de gaten houden. Als er binnen het bedrijf een reorganisatie plaatsvindt en er vallen ontslagen dan moet de werkgever opletten dat de vervallen arbeidsplaatsen niet binnen een half jaar weer worden vervuld.

Met het oog op de wederindiensttredingsvoorwaarde moet bij de beoordeling of arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen, dus 26 weken vooruit worden gekeken. Als niet te verwachten is dat er binnen die periode (voldoende) werk …