artikel

De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Arbeidsrecht Premium

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken krijgen vaak te maken met extra kosten, zogenaamde extraterritoriale kosten (ETK).

De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Om het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk te maken en omwille van ons internationale concurrentievermogen als kenniseconomie, kunnen buitenlandse werknemers in aanmerking komen voor compensatie van hun ETK. Compensatie kan op twee manieren plaatsvinden. Allereerst kan de werkgever de werkelijk en in redelijkheid gemaakte kosten onbelast vergoeden, waarbij de kosten in de loonadministratie …