artikel

Het geheimhoudings- en concurrentiebeding

Arbeidsrecht Premium

Het geheimhoudings- en concurrentiebeding

In een concurrentiebeding zijn vaak zaken als het geheimhouden van marktgevoelige informatie vastgelegd. Dat moet de werkgever bescherming bieden. En hoe zit het met een geheimhoudingsbeding?

Als de werkgever aantasting van de bedrijfsbelangen vreest als de werknemer bij een concurrerend bedrijf in dienst zou treden, kan een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die zou kunnen ontstaan door het doorgeven van kennis en ervaring opgedaan met fabricageprocessen, kennis van …