artikel

De maximale proeftijd

Arbeidsrecht Premium

De maximale proeftijd

Aan de proeftijd in een arbeidsovereenkomst is op grond van de wet geen minimumtermijn verbonden, maar er is wel een maximale proeftijd. De wettelijke proeftijd mag maximaal één respectievelijk twee maanden duren, afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst.

Een maximale proeftijd duurt één maand bij: een tijdelijke arbeidsovereenkomst die langer duurt dan zes maanden en korter duurt dan twee jaar; een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld een overeenkomst …