artikel

In aantocht: het recht op onbereikbaarheid

Arbeidsrecht

Voelt u druk om gelijk te reageren wanneer er een e-mailbericht van een collega of klant binnenkomt? Ook wanneer het bericht binnenkomt na werktijd? Dan heeft u last van ‘workplace telepressure’.

In aantocht: het recht op onbereikbaarheid

In Nederland is burn-out beroepsziekte nummer één. Vorig jaar wees 20 procent van de werknemers stress aan als reden van hun verzuim. De groep die het meest last heeft van burn-outklachten zit in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Het is de groep die volgens onderzoek het meest met e-mail werkt en via de smartphone continu ‘aan staat’.

Droit à la déconnexion

Uit onderzoek blijkt dat bezig zijn met werkgerelateerde berichten tijdens je vrije tijd het rustproces verstoort en zorgt voor ophoping van stress die niet verwerkt wordt. Uiteindelijk kan het de werknemer te veel worden en tot een burn-out leiden. In Frankrijk geldt sinds 1 januari 2017 daarom het ‘Droit à la déconnexion’; het recht van de werknemer om onbereikbaar te zijn. Werkgevers moeten daar vastleggen hoe het zit met het gebruik van digitale hulpmiddelen en het recht van de werknemer om offline te gaan. Als het aan de PvdA ligt, krijgen ook Nederlandse werknemers het recht om na werktijd onbereikbaar te zijn.

Arbobeleid en RI&E

Een Nederlandse Wet op de onbereikbaarheid zal niet verbieden om na werktijd een e-mailbericht te versturen. Volgens het voorstel moet de wet werkgevers ertoe brengen om zelf te regelen hoe het zit met de rusttijd en het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd. Het gaat erom dat tussen werkgever en werknemer duidelijk wordt hoe het zit met verwachtingen rondom bereikbaarheid. Het in kaart brengen van de risico’s die het continu bereikbaar zijn met zich meebrengt en de maatregelen om nadelige gevolgen daarvan te voorkomen, moeten een vast onderdeel worden van het door het bedrijf te voeren arbobeleid en de RI&E.

Afspraken

Gesprekken tussen werkgevers en werknemers over de risico’s van continue bereikbaarheid kunnen vervolgens tot afspraken leiden. Denk bijvoorbeeld aan het door de organisatie uitzetten van de e-mailserver buiten werktijd. Bij Volkswagen en BMW hebben werknemers het recht om na acht uur ’s avonds geen zakelijke mail meer te beantwoorden.

Het voorstel bevindt zich in de ‘consultatiefase’. Na indiending bij de Tweede Kamer moet het voorstel per 1 januari 2021 wet worden.

 

Dit artikel is geschreven door Stëffan de Jong, arbeidsrechtadvocaat bij Banning.

Reageer op dit artikel