artikel

Payrolling, het formele werkgeverschap

Arbeidsrecht Premium

Payrolling, het formele werkgeverschap

Payrolling is in het afgelopen decennium flink toegenomen. Payrollbedrijven nemen het formele werkgeverschap op zich, maar bemoeien zich in de praktijk met name met de loonbetaling aan de werknemer.

Dat geldt in het kader van payrolling ook bij ziekte, en in het geval er tijdelijk geen werk beschikbaar is. Andere taken van het werkgeverschap, zoals het tewerkstellen van de werknemer, het geven van instructies en dergelijke, worden uitgevoerd door het inleenbedrijf, dus de plek waar …