artikel

Cumulatiegrond voor ontslag: “2 x een halve grond = i-grond”

Arbeidsrecht

De Wet werk en zekerheid (WWZ) had het aantal vaste dienstverbanden moeten vergroten. Dat beoogde effect viel tegen, mede doordat ontslag na invoering van de WWZ lastiger werd.

Cumulatiegrond voor ontslag: “2 x een halve grond = i-grond”

“Bij het huidige limitatieve grondenstelsel kan de rechter niet in alle gevallen waarin dat redelijk wordt geacht, tot ontslag komen”, zo concludeert de wetgever nu. Daarom wijzigt per 1 januari 2020 wederom het ontslagrecht: de “i-grond” (vernoemd naar het betreffende artikel, 7:669 lid 3 sub i BW) ziet dan het levenslicht.

De i-grond betreft een cumulatiegrond: er moet sprake zijn van minimaal twee van de ontslaggronden uit 7:669 lid 3 c t/m h BW. Bijvoorbeeld de veel voorkomende combinatie van disfunctioneren en een verstoorde verstandhouding. Op dit moment kan de rechter niet ontbinden als deze gronden niet volledig ‘voldragen’ zijn, hetgeen met name bij disfunctioneren uitermate lastig is gebleken. Vanaf januari 2020 heeft de rechter méér ruimte: ontslag zal ook mogelijk zijn als de afzonderlijke ontslaggronden an sich niet voldragen zijn, maar er wel sprake is van een zodanige combinatie van omstandigheden uit die gronden, dat continuatie van het dienstverband in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd.

Let op, de gronden bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid (a- en b-grond) zijn dus uitgezonderd.

Aanvullende vergoeding

De rechter die ontbindt op de i-grond, kan aan de werknemer een extra vergoeding toekennen. Deze bedraagt maximaal 50 procent van de transitievergoeding die (eveneens) aan de werknemer toekomt. De rechter kan zelf bepalen welk percentage hij in de gegeven omstandigheden redelijk acht. Dat kan dus 50 procent zijn, maar even goed 0 procent. De flexibiliteit van vóór invoering van de WWZ (verhoging van de C-factor van de kantonrechtersformule bij een gebrekkige ontslaggrond) keert daarmee, zij het in beperktere mate, terug.

Tip: Bereken hier de transitievergoeding 

Naast de transitievergoeding en de aanvullende vergoeding, kan de rechter ook een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. De daarvoor geldende eisen (kort gezegd: het ontslag moet het gevolg zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) wijzigen niet.

Timing ontslag

Een beroep op de i-grond wordt mogelijk bij indiening van het ontbindingsverzoek vanaf 1 januari 2020. Twijfelt u of een ontslagdossier voldoende voldragen is voor een ontbinding op basis van de huidige regels? Dan kan het dus de moeite waard zijn om te wachten met indiening van het ontbindingsverzoek tot januari. Door indiening van het verzoek in 2020 pakt u bovendien dan ook het voordeel van de versoberde transitievergoeding mee.

 

Tijdens de WAB-klas in november hoort u meer over het nieuwe ontslagrecht. In een halve dag leert alles wat u over de WAB moet weten. Meer informatie en inschrijven.

Reageer op dit artikel