blog

Privacy op de werkvloer: verwerking persoonsgegevens

Arbeidsrecht

Privacy op de werkvloer: verwerking persoonsgegevens

Privacy is een hot topic. Des te meer nu de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is aangenomen en op 25 mei 2018 in werking zal treden. Mogen straks nog persoonsgegevens worden verwerkt? Hoe zit het met privacy op de werkvloer? Moeten en kunnen werknemers toestemming geven voor de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om gegevens die tot een individu herleidbaar zijn. Duidelijke voorbeelden zijn de NAW-gegevens, maar denk eveneens aan het smoelenboek binnen een bedrijf of een foto op de personeelsbadge. Verwerking van persoonsgegevens speelt zeker ook op de werkvloer een grote rol. Bekende voorbeelden: een werkgever mag zijn werknemers in beginsel niet overal volgen en controleren of zonder reden de e-mail van zijn werknemers bekijken.

Persoonsgegevens verwerken en rechtmatige grondslag

Degene die persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld een werkgever, mag deze alleen verwerken indien de verwerking berust op een rechtmatige grondslag. Daarbij kan gedacht worden aan een wettelijke verplichting, een voor de arbeidsovereenkomst benodigde verwerking of aan het verkrijgen van toestemming van degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Bij die laatste grond ontstaat bij de toestemming van een werknemer een spanningsveld: wat is de toestemming van een werknemer waard, daar de werknemer (zeker in financieel opzicht) afhankelijk is van zijn werkgever? Kan de werknemer wel echt met volledige vrije wil toestemming geven of weigeren? De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat daar uitgebreid bij stil en wij zullen dat op het congres Privacy en HR ook doen. Goed te weten: een werknemer die toestemming heeft gegeven, kan deze met hetzelfde gemak weer intrekken.

Lees ook deze whitepaper over de Algemene verordening gegevensbescherming 

Verwerking persoonsgegevens

Doel verwerking persoonsgegevens

De verwerking van gegevens moet altijd transparant geschieden. Degene van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt kan de verwerker van de persoonsgegevens verzoeken duidelijkheid te verstrekken over de mate waarin verwerking plaatsvindt en het doel waarvoor. De verwerker van de persoonsgegevens moet deze gegevens op een toegankelijke, begrijpbare wijze aanleveren. Dit recht van de betrokkene maakt dat de administratie van de verwerker zo moet worden ingericht dat deze gegevens op een juiste manier kunnen worden verstrekt. Een verwerkingsregister is daarvoor een van de mogelijkheden en is soms zelfs verplicht.

Lees ook: privacy en het personeelsdossier: wat mag en wat niet? 

AVG van toepassing op vele situaties

De AVG is in de praktijk op honderden situaties van toepassing. Hoe zit het met een track and changes systeem in de auto’s van werknemers? Mag er een bord in de kantine hangen met de foto’s van het personeel erop? Hoe zit het met camera’s op de werkvloer?

Dit is een bijdrage van Mr. Lieke van den Eijnden en mr. drs. S.J.A. Jansen, De Voort Advocaten | Mediators. Zij leveren een bijdrage aan het congres Privacy en HR.

Reageer op dit artikel