nieuws

Facebook blijft twistpunt door gebrek aan regels

Arbeidsrecht

Facebook blijft twistpunt door gebrek aan regels

Gebrek aan jurisprudentie en richtlijnen vanuit de werkgever over gebruik van social media leidt tot verwarring op de werkvloer. De verwarring en het stijgende gebruik van netwerksites zorgen voor een toename aan arbeidsconflicten.

Tot deze conclusie komt Daniëlle Dubbel, directeur van de Arbeidsrechtfabriek.nl na een analyse van recente gerechtelijke uitspraken. Door het gebrek aan regels is er veel verwarring ontstaan. Nu netwerksites een grote vlucht nemen, is er een stijging van het aantal conflicten tussen werkgevers en werknemers. 'Vooral de laatste maanden is er een groei in het aantal zaken', signaleert Dubbel. 'Het is lang niet altijd duidelijk wat wel en wat niet mag. Zo valt het bezoeken van sites als Hyves en Facebook voor een deel onder de privacywetgeving, werkgevers mogen het gebruik van die sites onder werktijd daarom niet helemaal verbieden.'

De onduidelijkheid ontstaat onder meer doordat het gaat om wat redelijk is en wat onder goed werknemerschap valt, bijvoorbeeld het doen van negatieve uitlatingen op sites over de werkgever. De rechter weegt hier per geval wat er gezegd is en in welke context. In de nog beperkte jurisprudentie ziet Dubbel dat de rechter in dat soort kwesties goed let op de vraag of de werkgever de grenzen in een protocol heeft aangegeven. Vaak is dat niet het geval en dan trekt de werknemer aan het langste eind. Zonder duidelijke richtlijnen in een bedrijf, kunnen werknemers zich behoorlijk veel permitteren.

Er zijn ook zaken die volgens Dubbel duidelijk in het voordeel van de werkgever uitvallen. "Als je een relatiebeding in je contract hebt, kan het inviteren of accepteren van relaties van je werkgever je duur komen te staan, laatst is namelijk in een uitspraak bepaald dat dit gezien wordt als contact legen." Bij een site als Facebook ligt dat echter wel anders dan bijvoorbeeld LinkedIn, omdat de eerste niet zakelijk bedoeld is.

Reageer op dit artikel