nieuws

TBS-kliniek draait op voor geweld tegen werknemer

Arbeidsrecht

TBS-kliniek draait op voor geweld tegen werknemer

De kantonrechter vond dat een TBS-kliniek niet aansprakelijk was voor het geweld dat een medewerker volledig arbeidsongeschikt maakte. Het gerechtshof oordeelde dat de werkgever wel een verzekering tegen geweld had moeten afsluiten. De Hoge Raad veegt beide uitspraken van tafel en stelt de werkgever volledig aansprakelijk.

De werknemer is een socio-therapeut in een TBS-kliniek. Tijdens zijn werk wordt hij aangevallen door een delict-gevaarlijke patiënt en zo hard geslagen dat hij volledig arbeidsongeschikt raakt. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de gelopen schade. De zaak komt voor de kantonrechter in Venlo die in 2007 de vordering tot een schadevergoeding afwijst. Volgens de rechter kon de TBS-kliniek niet weten dat de patiënt gewelddadig zou worden.

Zorgplicht
De werknemer laat het hier niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Ook het gerechtshof in Den Bosch vindt dat de werkgever niet aansprakelijk is voor het geweld dat door de TBS'er werd gepleegd. De kliniek heeft volgens het hof aan zijn zorgplicht voldaan. Wel had de werkgever een verzekering moeten afsluiten voor werknemers die slachtoffer kunnen worden van geweld.

Arbeidsongeval
Nu zijn zowel werkgever als werknemer ontevreden over de uitspraak en beiden stellen cassatie in. De Hoge Raad oordeelt heel anders. Volgens de Hoge Raad is de TBS-instelling aansprakelijk voor het arbeidsongeval dat de werknemer is overkomen. De instelling had in deze procedure moeten aantonen dat zij alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de werknemer te beschermen tegen het gevaar dat inherent is aan het werken met een delict-gevaarlijke TBS-er. Dat heeft zij niet gedaan. Daarom moet de TBS-instelling alle schade vergoeden.

Verzekeringsplicht
De werkgever hoefde niet een verzekering af te sluiten om de risico's van het werken in een TBS-kliniek te dekken. De verzekeringsplicht waarnaar het hof in zijn vonnis verwees, is heel specifiek bedoeld voor verkeersongevallen tijdens het werk. In deze zaak gaat het echter om een ongeval op de werkplek. Dan gelden de regels over de zorgplicht van de werkgever (art. 7:658 BW).

Het hof in Arnhem moet nog beslissen over de hoogte van de schadevergoeding voor de werknemer.

LJN: BR5223, Hoge Raad

Reageer op dit artikel