nieuws

Negeren van de cao is een dure grap

Arbeidsrecht

Negeren van de cao is een dure grap

Een werkgever heeft financiële nood, en wil daarom honderdvijftig werknemers onderbrengen in een externe flexibele arbeidspool. Volgens de cao mag dit niet zonder overleg met de vakbonden. Maar de werkgever vindt dat hij ook zonder dat overleg verantwoordelijk handelt. De rechter denkt daar anders over.

Over zaken als fusies, sluiting en reorganisatie is de cao Technisch Installatiebedrijf heel duidelijk: Er mogen geen beslissingen worden genomen die de werkgelegenheid negatief beïnvloeden zonder dat de vakbonden en de betreffende werkgeversorganisatie vooraf worden ingelicht. Het negeren van de cao mag dus niet.

Deze werkgever vindt dat echter niet nodig. Op 14 maart informeert hij de bonden over zijn voornemen, en laat weten dat er al gesprekken zijn gevoerd met diverse bedrijven die de flexibele arbeidspool onder hun hoede zouden kunnen nemen. Een dag later krijgen de betrokken werknemers een brief waarin hun lot wordt geopenbaard. FNV en CNV vragen de werkfgever zijn plannen uit te stellen tot zij de kans hebben gekregen om mee te praten over de reorganisatie.

De werkgever geeft aan zorgvuldig te hebben gehandeld en biedt aan een toelichting te geven. Met ingang van 1 april worden de werknemers overgeplaatst. Volgens de werkgever is er in deze fase geen overleg nodig, omdat er nog geen negatieve gevolgen zijn voor de werkgelegenheid.

FNV en CNV eisen in een kort geding dat de uitvoering van de plannen wordt opgeschort op straffe van een dwangsom van tienduizend euro per dag. Ook willen beide vakorganisaties een schadevergoeding wegens het niet naleven van de cao.

De rechter is van oordeel dat de werkgever de afspraken in de cao inderdaad heeft geschonden. Het oprichten van de arbeidspool kan niet los worden gezien van de overdracht daarvan aan een extern bedrijf. De stap heeft dus wel degelijk gevolgen voor de werkgelegenheid bij de werkgever. De plannen moeten daarom inderdaad worden opgeschort. De dwangsom kan oplopen tot maximaal een half miljoen euro.

Door het negeren van de cao heeft de werkgever verhinderd dat CNV en FNV hun taak naar behoren uitoefenen. Zij hebben daardoor schade geleden door prestigeverlies en verlies van wervingskracht. De werkgever moet de beide vakbewegingen daarom ieder vijfduizend euro betalen als voorschot op een schadevergoeding.

LJN: BW9139,Sector kanton Rechtbank Rotterdam

Reageer op dit artikel