nieuws

Relatiebeding onder druk van sociale media

Arbeidsrecht

Sociale media leiden steeds vaker tot onenigheid op de werkvloer en arbeidsrechtelijke geschillen. Rechters wegen mee of de relatie in het sociale netwerk al bestond vóórdat de werknemer in dienst kwam.

Op de werkvloer groeit het gebruik van social media en dat leidt in de praktijk steeds vaker tot onenigheid en arbeidsrechtelijke geschillen. ‘Uit recente uitspraken blijkt dat het op LinkedIn “connecten” met relaties van een ex-werkgever kan leiden tot overtreding van een relatiebeding en ook Twitter een rol kan spelen in de beslissing over een arbeidsrechtelijk geschil’, aldus Elly Huijs, arbeidsjurist bij BW7. ‘Het is voor werkgevers en HR-managers dan ook belangrijk op de hoogte te zijn van de lijn die door rechters gevolgd wordt ten aanzien van social media in arbeidsrechtzaken.’

In editie 8 van IntermediairPW signaleerde advocaat Ralph Jan van der Ham (Stecr Arbeidsrecht Advocaten) al dat het relatiebeding onder druk staat van sociale media. Rechters wegen volgens hem de aard van berichten van de werknemer op sociale media en hoe ver die uitingen reiken.

‘Dat is dus iets waarmee iedereen rekening moet houden als hij of zij zich begeeft op social media – zowel werknemer als werkgever. Hoe actiever je anderen via een sociaal netwerk benadert, des te eerder kom je in gevaarlijk vaarwater en ligt overtreding van bijvoorbeeld een relatiebeding op de loer’, aldus Van der Ham.

Rechters vinden het wel van belang, zo schrijft hij, of de ‘relatie’ in het sociale netwerk al bestond vóórdat de werknemer in dienst kwam bij de werkgever. Is dat het geval, dan ligt schending van een relatiebeding minder voor de hand. Verder is van belang de mate waarin de werkgever stimuleert of zelfs eist dat werknemers ‘linken’ met zakelijke contacten of zelfs privé-contacten, teneinde zakelijk gebruik te maken van het netwerk van de werknemer. Werkgevers en werknemers doen er verstandig aan goed na te denken hoe ze sociale netwerken willen gebruiken en welke afspraken ze daartoe vooraf maken met elkaar.

Veel werknemers beroepen zich op hun recht op privacy in juridische procedures over social media. Vaak vergeefs; gebruikers kiezen er immers zelf voor te publiceren. Onder andere het College Bescherming Persoonsgegevens erkent dat de informatie die een werknemer plaatst op social media, onderdeel wordt van het publiek domein. En dus vrijelijk toegankelijk is en door iedereen opgevraagd en gebruikt kan worden. Werknemers moeten zich dit realiseren, waarschuwt Van der Ham.

Reageer op dit artikel