nieuws

Wanneer is weigeren van werk reden voor ontslag?

Arbeidsrecht

Wanneer is weigeren van werk reden voor ontslag?

Moet een werknemer ander werk verrichten in afwachting op een ontslaggoedkeuring van UWV?

Over een ontslagaanvraag bij het UWV is nog geen besluit genomen. De werkgever eist zonder verdere uitleg dat een werknemer ander werk gaat doen.
Vanwege bedrijfseconomische omstandigheden krijgt een spuiter, evenals twee van zijn collega’s, ontslag aangezegd. Enkele dagen daarna meldt de werknemer zich ziek vanwege gescheurde enkelbanden. Twee maanden later is hij beter en wil zijn werkzaamheden hervatten. De directeur wil echter dat de werknemer op een ander adres gaat werken en ander werk gaat doen.
Hier gaat de werknemer niet mee akkoord en protesteert in een brief. Hij wil zijn eigen functie als spuiter blijven uitvoeren op de oude locatie. De directeur verwijt hem werkweigering. Deze situatie herhaalt zich de volgende dag, waarop een gemachtigde van de werknemer in een brief meldt dat het UWV nog geen beslissing heeft genomen over de ontslagaanvraag en dat de werknemer dus gewoon tot zijn werk moet worden toegelaten. De directeur blijft erbij dat de werknemer werk weigert en dat zijn loon om die reden niet wordt doorbetaald. Wanneer de werknemer zich wel op het andere adres meldt, wordt hij tot twee keer toe weggestuurd.

Als het UWV instemt met de ontslagaanvraag, zegt de werkgever de werknemer op. Daarop gaat de werknemer naar de rechter. Hij eist toelating tot zijn werkzaamheden en wil ook doorbetaling van loon. De kantonrechter merkt tijdens de mondelinge behandeling op dat de werkgever de man had willen inzetten voor schilderwerkzaamheden op het nieuwe adres. Dit brengt een wijziging van de arbeidsovereenkomst met zich mee, maar de arbeidsovereenkomst bevat geen wijzigingsbeding. Daarop bekijkt de rechter of het voorstel van de werkgever redelijk is.
Volgens de rechter is de werkgever in gebreke gebleven bij het verschaffen van duidelijkheid over de andere (vervangende) werkzaamheden. Ook was de werknemer bereid de overeengekomen werkzaamheden te hervatten. De werkgever wordt in het ongelijk gesteld en moet het salaris en achterstallige loon uitbetalen. De werknemer moet bovendien weer worden toegelaten tot het werk.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland
ECLI:NL:RBNNE:2013:6842

Reageer op dit artikel