nieuws

Ontkenning ontslag: toch loon?

Arbeidsrecht

Ontkenning ontslag: toch loon?

Een werknemer ondertekent zijn ontslagbrief. Wat als hij later zijn ontslag ontkent?

Een taxibedrijf regelt via het UWV een proefplaatsing. Het betreft hier iemand met een WW-uitkering. Na een succesvolle proefplaatsing, treedt de werknemer in dienst voor zes maanden. Echter, na zes weken biedt de werknemer zijn ontslag aan. De aan de werkgever geadresseerde niet-gedateerde ontslagbrief is door de werkgever wel zelf opgesteld en ondertekend door de werknemer. De werknemer ontkent echter de brief te hebben ondertekend en de zaak belandt bij de rechter. De man eist doorbetaling van loon, omdat er nog steeds sprake is van een arbeidsovereenkomst.

TIP: Bekijk een voorbeeld van een correcte ontslagbrief op PW De Gids Vakbase. 

Handtekening vervalst?

In eerste instantie wordt de vordering van de werknemer toegekend, maar de werkgever is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep. De werkgever meldt dat de werknemer plannen had om binnen afzienbare tijd een eigen bedrijf te beginnen. Tijdens de zitting erkent de werknemer dat hij intussen vennoot is bij een taxibedrijf. Ook heeft de werkgever de authenticiteit van de handtekening onderzocht bij een forensisch schriftdeskundige. Die komt tot de conclusie dat de handtekening van de werknemer echt is. Daarop doet de werknemer aangifte bij de politie inzake valsheid in geschrifte.
Verder heeft de werknemer direct na het opzeggen van zijn arbeidsovereenkomst een ziektewetuitkering aangevraagd bij het UWV en hij heeft zich ziek gemeld bij zijn werkgever.

Geen loondoorbetaling

De rechter concludeert dat de opzeggingsbrief echt is. De handtekening is niet vervalst. Verder spreekt het starten van een eigen bedrijf niet in het voordeel van de werknemer. Ook al had de werknemer blijkbaar geen eigen geld, getuige de aanvraag van een Ziektewetuitkering en een poging om loondoorbetaling te eisen (>PW De Gids Vakbase), toch beschikte hij over voldoende middelen om een eigen bedrijf te beginnen. Daarmee ondergraaft hij zijn stelling. De rechter oordeelt dat de werkgever het loon niet hoeft door te betalen.

Gerechtshof Amsterdam
30 september 2014
ECLI:NL:GHAMS:2014:4037

 

Reageer op dit artikel