nieuws

Gokken op kosten van de baas: ontslag?

Arbeidsrecht

Gokken op kosten van de baas: ontslag?

Kan een werknemer met een gokverslaving ontslagen worden of is hij arbeidsongeschikt?

Een werknemer presteert het in november 2013 om binnen acht dagen 10.000 keer via de telefoon van zijn werkgever te gokken bij een (online) casino. De kosten bedragen meer dan 11.000 euro. De werkgever was al eerder ingelicht over de gokverslaving, maar na deze melding is de werknemer toch doorgegaan met gokken. Hij meldt terloops via de e-mail dat de werkgever binnenkort een forse rekening tegemoet kan zien. Hij eindigt de mail met de mededeling dat hij zich laat opnemen in een verslavingskliniek.

Loonbetaling opgeschort

De werkgever is not amused en schorst de werknemer. Ook schort hij de loonbetaling op, totdat duidelijk wordt hoeveel schade hij heeft geleden. Via de gemachtigde laat de werknemer weten dat hij protesteert tegen het stopzetten van zijn loon. Hij meldt ook dat hij bij het gokken 5.000 euro won en die in mindering wil brengen op het schadebedrag.

Nadat de werkgever de rekening krijgt, wordt de werknemer in januari 2014 op staande voet ontslagen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 10 maart 2014. Er wordt geen vergoeding toegekend. De werkgever wil verder via de kantonrechter de telefoonkosten vergoed zien en wil dat de werknemer zijn studiekosten terugbetaalt. Ook laait de discussie op of de werknemer al dan niet onverwijld ontslag was aangezegd.

Werknemer arbeidsongeschikt

Het is voor de kantonrechter duidelijk dat de werknemer moet bloeden voor zijn gokverslaving. De telefoonkosten en studiekosten moeten sowieso worden terugbetaald. Volgens de rechter was er geen sprake van een onverwijld ontslag, omdat er tussen het moment dat de werkgever duidelijkheid had over de hoge rekening en het daadwerkelijke ontslag, nog een maand zat.

Ook was er geen dringende reden om de werknemer te ontslaan. Volgens de verzekeringsarts was de werknemer arbeidsongeschikt vanwege zijn gokverslaving en kon hij dus niet zo maar ontslagen worden. Het betekent dat de arbeidsovereenkomst tot 10 maart 2014 is blijven bestaan en er dus loon moest worden doorbetaald. Toch is de werknemer uiteindelijk zijn baan kwijt en mag hij meer dan 15.000 euro terugbetalen. Dat wordt verrekend met zijn salaris.
Rechtbank Amsterdam
26 januari 2015
ECLI:NL:RBAMS:2015:487

Reageer op dit artikel