nieuws

Afspiegelingsbeginsel: wanneer doet HR het goed?

Arbeidsrecht

Afspiegelingsbeginsel: wanneer doet HR het goed?

Een werknemer wordt ontslagen in een reorganisatie, maar ontkent dat zijn werkgever het afgespiegelingsbeginsel juist heeft toegepast. Wat zegt de rechter?

Een ondernemingsraadslid met een lang dienstverband wordt ontslagen vanwege een reorganisatie. Het bedrijf is door de economische crisis in zwaar weer terechtgekomen en moet reorganiseren om het hoofd boven water te kunnen houden. Volgens de werkgever is het afspiegelingbeginsel toegepast en is daardoor de functie van de werknemer komen te vervallen.

De werknemer ontkent dat er een noodzaak is tot reorganisatie, maar ziet wel in dat het bedrijf al jaren kampt met een fors verlies. Echter vindt hij dat de vestigingen die het bedrijf heeft in Nederland een aparte status zouden moeten hebben. De bedrijfseconomische resultaten in de diverse vestigingen geven namelijk volgens de werknemer een gedifferentieerd beeld. Ook meent de werknemer dat het afspiegelingsbeginsel onjuist is toegepast, omdat een flink aantal functies opeens een andere naam heeft gekregen.

Afspiegelingsbeginsel juist toegepast?

De kantonrechter stelt eerst vast of er sprake is van een opzegverbod. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft echter niets te maken met het OR-lidmaatschap. Ook is het de kantonrechter duidelijk dat het bedrijf een reorganisatie moet uitvoeren en dat hierdoor medewerkers boventallig worden.
Over het afspiegelingsbeginsel is er nog wat onduidelijkheid. Volgens de werknemer is er niet juist afgespiegeld en had hij in een andere categorie moeten zitten. Echter de werknemer is ook nog eens bij de rechtsvoorganger van het bedrijf in dienst geweest (ook op uitzendbasis) waardoor de kantonrechter tot de conclusie komt, dat de werknemer toch goed is afgespiegeld.

Laatste redmiddel

Als laatste redmiddel vraagt de werknemer zich af of het sociaal plan van toepassing is. Hij heeft twijfels over de geldigheid. Maar ook dit argument slaat de kantonrechter in de wind. Het sociaal plan is afgesloten met vier vakbonden en is dus representatief genoeg. Het is zeker waar dat het sociaal plan tot een onbillijke uitkomst voor de werknemer zal leiden, maar ook andere werknemers die zijn ontslagen komen er bekaaid vanaf.
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar komt de werknemer toch nog een beetje tegemoet. Zo komt niet de gehele termijn van de fictieve opzegtermijn voor zijn rekening maar ook voor rekening van de werkgever. Bovendien is de financiële vergoeding die het sociaal plan biedt, ook niet slecht (C-factor=0,85) dus al met al mag de werknemer niet klagen. Er wordt hem ook nog eens outplacement aangeboden. Uiteindelijk ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding van ruim 80.000 euro conform het sociaal plan.

Bron: Rechtbank Overijssel | ECLI:RBOVE:2015:1412

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR Actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel