nieuws

Concurrentiebeding: wanneer mag het van rechter?

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding: wanneer mag het van rechter?

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is volgens de WWZ alleen rechtsgeldig als er een zwaarwegend belang is. Maar wat is in de ogen van de rechter zwaarwegend?

Een werknemer is via een detacheringsbureau geplaatst bij een verzekeringsmaatschappij. Nadat hij eerst een contract voor een half jaar krijgt, wordt deze op 1 maart 2015 verlengd met nog eens een jaar. In deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding opgenomen, omdat de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft.

Eind mei 2015 zegt de werknemer zijn baan op en hij treedt per 1 juli in dienst bij een ander detacheringsbureau. Hij wordt dan gedetacheerd bij een bankconcern.
De werknemer stapt naar de rechter om zijn concurrentiebeding ongeldig te verklaren. Zo moest hij zijn indiensttreding bij zijn nieuwe werkgever een maand uitstellen vanwege het beding. Dat heeft hem een maandsalaris gekost. De werkgever daarentegen wenst dat het concurrentie- en relatiebeding gehandhaafd blijft. Er is volgens de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang. Bovendien heeft hij een opleiding genoten en is veel geïnvesteerd in hem als beginnend consultant.

Concurrentiebeding niet concreet ingevuld

De kantonrechter constateert dat een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd niet rechtsgeldig is, mits het een zeer zwaarwegend bedrijfsbelang betreft. Daar is volgens hem nauwelijk sprake van. Zo is het concurrentiebeding niet concreet ingevuld, zoals de specifieke vertrouwelijke informatie die voor het bedrijf beschermd zou moeten blijven.

Verder is hij in dienst getreden van een bank- en niet bij een verzekeringsconcern. Bovendien is hij een deel van zijn cursussen al voor aanvang bij zijn oude werkgever gestart en mocht hij niet adviseren over beleggingsproducten. Zijn functie was dus niet zo hoog als zijn werkgever stelde. Ook speelt volgens de rechter mee dat hij de kans krijgt terug te keren in het bankwezen. De rechter schorst het beding en stelt de werknemer in het gelijk. Het extra maandsalaris krijgt hij niet. Volgens de rechter had hij gelijk na opzegging een kort geding moeten starten.

Rechtbank Amsterdam
23 juli 2015
ECLI:NL:RBAMS:2015:4864

Reageer op dit artikel