nieuws

FNV verliest hoger beroep loonakkoord

Arbeidsrecht

FNV verliest hoger beroep loonakkoord

Alle mogelijkheden voor het FNV om het loonakkoord terug te draaien zijn verkeken: zo oordeelde de rechter in hoger beroep.

De vakbond trekt ook in de hogerberoepszaakover het loonakkoord voor ambtenaren aan het kortste eind. Het gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de vakcentrale om de afspraken ongeldig te laten verklaren dinsdag afgewezen.

Eerder had de voorzieningenrechter de vakbond al in het ongelijk gesteld in het kort geding dat FNV had aangespannen tegen de overheid en drie kleine vakbonden voor overheidspersoneel. Tegen die beslissing was FNV in beroep gegaan bij het hof. Ook het referendum dat het FNV organiseerde onder leden van ambtenarenfonds ABP was geen succes.

FNV is geen partij bij het loonakkoord dat de overheid in juli sloot met de drie vakorganisaties. De vakcentrale haakte af bij de onderhandelingen omdat een deel van de in het akkoord geregelde loonsverhoging wordt betaald uit de pot van pensioenfonds ABP. Volgens FNV raakt ,,deze sigaar uit eigen doos” de pensioenen van 2,8 miljoen deelnemers van het ambtenarenfonds.

De vakcentrale beriep zich er bij de rechter op dat geen sprake is geweest van het vereiste open en reëel overleg over het loonakkoord. Net als de voorzieningenrechter verwerpt het hof dit argument. FNV was in een vroeg stadium betrokken bij de besprekingen, nam er actief aan deel en besloot zelf in een laat stadium het overleg te verlaten. Met de drie andere vakbonden is er ook volgens het hof de vereiste meerderheid om het loonakkoord te sluiten.

Het loonakkoord voorziet in een loonsverhoging van ongeveer 5 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro voor 600.000 ambtenaren en onderwijzers, die jarenlang op de nullijn hebben gezeten. Op basis van het loonakkoord zijn de afgelopen periode al onderhandelingsakkoorden gesloten voor nieuwe cao’s voor rijksambtenaren, defensiepersoneel en medewerkers van de rechterlijke macht. (ANP)

Reageer op dit artikel