nieuws

Sjoemelen met geld: ontslag op staande voet?

Arbeidsrecht

Sjoemelen met geld: ontslag op staande voet?

Een buschauffeur krijgt ontslag op staande voet wegens het rommelen met vervoersbewijzen en geld. Houdt het ontslag stand bij de rechter?

De werkgever van de buschauffeur is na een klacht van een klant en na intern onderzoek tot de conclusie gekomen dat de chauffeur de vervoersbewijzen niet overhandigt aan passagiers en dat de kaartjes opnieuw worden afgestempeld. De werknemer, die al meer dan veertig jaar in dienst is, erkent dat hij de kaartjes niet aan de passagiers geeft, maar deze spaart voor zijn kleinzoon. De man wordt daarop geschorst en krijgt na een tweede gesprek omwille van een dringende reden ontslag op staande voet . De werkgever vindt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De buschauffeur stapt naar de kantonrechter om zijn ontslag op staande voet aan te vechten.

Ontslag op staande voet: terecht?

De werknemer komt met een excuus en zegt al een aantal jaar depressieve klachten te hebben, die volgens hem invloed hebben op zijn werk. Door zijn slechte gezondheid had hij moeite met de juiste route die hij moest rijden, maakte hij fouten bij het afstempelen van vervoersbewijzen en gingen, doordat hij privégeld moest gebruiken als wisselgeld in de bus, geldstromen door elkaar lopen waardoor hij het overzicht kwijtraakte. Daarmee zou ook de dubbele verkoop van vervoersbewijzen hebben kunnen ontstaan.
De werkgever meldt echter dat er substantieel lagere geldstromen uit kaartverkoop van deze chauffeur kwamen in vergelijking met andere chauffeurs. Verder verstrekte hij al afgestempelde vervoersbewijzen aan een passagier of hij overhandigde de kaartjes helemaal niet.

Onvoldoende bewijs

De kantonrechter bekijkt alle omstandigheden, ook de duur van de dienstbetrekking. In de zin van een onverwijld ontslag heeft de werkgever voortvarend gehandeld. Aan de andere kant is volgens de rechter niet bewezen dat de vervoersbewijzen opnieuw zijn verkocht. Er is daarvoor te weinig bewijs. De werkgever wordt daarop geboden eerst afdoende bewijs te leveren voordat er werkelijk een vonnis kan worden geveld.
Bron: Rechtbank Noord-Holland
8 januari 2016
Reageer op dit artikel