nieuws

Discriminatie: de baas is zich van geen kwaad bewust

Arbeidsrecht

Discriminatie: de baas is zich van geen kwaad bewust

Het aantal meldingen over discriminatie op basis van afkomst stijgt nog steeds. Opmerkelijk is dat werkgevers zich er zelden bewust van zijn dat ze discrimineren. En als ze erop gewezen worden, doen ze vaak hun best om hun handelswijze te verbeteren.

Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens. Voorzitter Adriana van Dooijeweert: “Discriminatie en racisme zijn beladen termen waarop vaak met schrik en verontwaardiging  wordt gereageerd. Het staat in schril contrast met hoe wij Nederlanders onszelf zien: een modern, tolerant volk dat leven en laten leven hoog in het vaandel heeft staan. Zeggen waar het op staat, daar zijn we trots op. Een fout grapje moet ook kunnen, humor kleurt het leven. En vaak is het allemaal niet zo bedoeld.”

Grote problemen door stereotypering

Maar ook al is het allemaal niet zo kwaad bedoeld, de gevolgen voor degene die de discriminatie ondervindt zijn groot. “Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt kunnen tot grote maatschappelijke problemen leiden. Ze kunnen vergaande gevolgen hebben voor andere mensenrechten, zoals het recht op arbeid, het recht op een adequate levensstandaard en menselijke waardigheid”, schrijft het College.

Discriminatie blijft omvangrijk probleem

Het gaat nog altijd om een omvangrijk probleem. In 2016 beantwoordde het College 3.143 vragen, ontving het 463 verzoeken om een uitspraak en deed het in 151 zaken uitspraak over discriminatie. De meeste verzoeken gingen over handicap/chronisch ziekte (20%), op de voet gevolgd door ras/afkomst (19%) en geslacht (17%). Bij de uitspraken was ras/afkomst de meest voorkomende discriminatiegrond (23%).

Bedrijven komen in actie

Er is ook goed nieuws. Wie wordt gewezen op zijn discriminatoir handelen, haalt daar zelden zijn schouders over op. In 2016 is 73 procent van de bedrijven waar het College een oordeel tegen uitsprak, overgaan tot individuele of structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Soms gaat dat om een eenmalige actie, zoals het aanbieden van excuses of een schadevergoeding. Veel vaker nemen bedrijven echt structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen.


Ook bij werving en selectie wordt bewust en onbewust in stereotypes gedacht. Dat kan mensen bij voorbaat uitsluiten en de beste persoon komt zo niet altijd op de juiste plek. Leer inzetten op kwaliteit en ervaring tijdens de opleiding Selecteren zonder vooroordelen.

Reageer op dit artikel