nieuws

Recht op onregelmatigheidstoeslag in de vakantie

Arbeidsrecht

Recht op onregelmatigheidstoeslag in de vakantie

Tijdens een vakantie draaien werknemers geen onregelmatige diensten. Betekent dit dat de werknemers ook geen recht hebben op hun toeslag? De kantonrechter doet uitspraak.

Het lijkt logisch: een toeslag voor onregelmatige diensten wordt alleen uitbetaald indien de werknemer ook daadwerkelijk buiten de gebruikelijke werktijden aan de slag moet. Wie op vakantie is, werkt niet. Niet binnen de reguliere werktijden en niet daarbuiten. Geen recht op toeslag dus. Het is echter een vorm van logica waartegen al veel jurisprudentie bestaat.

Regulier werk buiten kantoortijden

Twee triagisten zijn in dienst van een dienst die huisartsenzorg verleent voor spoedgevallen buiten kantoortijden. Zij verrichten hun werkzaamheden dus in de avond, nacht en weekenden en op feestdagen. In de cao staat dat zij hiervoor recht hebben op een avond-, nacht- en weekenddiensttoeslag (ANW-toeslag). Deze toeslag hoeft volgens de cao niet te worden betaald over opgenomen vakantiedagen.

De twee werknemers eisen voor de rechter dat zij ook over de opgenomen vakantiedagen hun ANW-toeslag ontvangen. Zij vechten de rechtsgeldigheid van deze cao-bepaling aan.

Samenhang in pakket arbeidsvoorwaarden

Volgens de werkgever hebben de werknemers geen recht op de ANW-toeslag in hun vakantie. De cao is algemeen verbindend verklaard. Zou aan dit aspect worden gemorreld, dan raakt de hele samenhang tussen het pakket van arbeidsvoorwaarden in de cao verstoord. Toewijzing van de vordering leidt volgens de werkgever tot ongerechtvaardigde verrijking van eisers en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Europese jurisprudentie

De kantonrechter kijkt voor zijn oordeel naar jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie. Het recht op vakantie met behoud van loon is verwoord in artikel 31 lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het doel is dat de werknemer tijdens zijn vakantie een beloning krijgt die vergelijkbaar is met het loon dat hij verdient tijdens gewerkte periodes.

Intrinsieke samenhang

Het arrest Williams-British Airways gaat in op een salaris dat bestaat uit verschillende componenten. De componenten die alleen incidenteel worden betaald, hoeven tijdens de vakantie niet te worden uitbetaald. Maar elke last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die de werknemer zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkomst en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt, moet ook deel uitmaken van de beloning tijdens de vakantie.

Onregelmatigheidstoeslag in vakantie

Het werken in avond-, nacht- en weekenddiensten hangt volgens de kantonrechter intrinsiek samen met het werk van de twee triagisten. Zij hebben dus ook in hun vakantie recht op de ANW-toeslag. Het feit dat een algemeen verbindend verklaarde cao-bepaling ingaat tegen Europese richtlijnen, mag de werkgever niet afwentelen op zijn medewerkers.

De werkgever moet de achterstallige toeslagen alsnog betalen, met een verhoging van 10 procent. Ook moet de werkgever de kosten van het geding betalen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant | ECLI:NL:RBZWB:2015:9006

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

Reageer op dit artikel