nieuws

Reacties op het Regeerakkoord

Arbeidsrecht

Reacties op het Regeerakkoord

Op dinsdag 10 oktober presenteerden de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie het Regeerakkoord, waarover ze maandenlang onderhandeld hebben. Dit akkoord heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Het kabinet wil meer balans op de arbeidsmarkt. Werkgeverschap moet weer aantrekkelijk worden en werkenden moeten meer zekerheid krijgen.

Uiteraard roepen de voorgenomen maatregelen uit het Regeerakkoord diverse reacties op bij  – onder andere – de sociale partners. Het kabinet roept in het Regeerakkoord de sociale partners ook herhaaldelijk op om in overleg kaders en regelingen nader in te vullen.

Hieronder een overzicht van de diverse reacties op het Regeerakkoord.

Reacties werkgevers

VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland: “Het nieuwe regeerakkoord legt een goede basis en vraagt op punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker. Een flink aantal sectoren krijgt echter te maken met de negatieve effecten van het verhogen van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dat had beter achterwege kunnen blijven. We moeten nog zien of die via andere belastingmaatregelen voldoende gecompenseerd wordt.’’

Reactie CNV

Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV: “Het motto van dit kabinet is vertrouwen in de toekomst, maar de onzekerheid voor middengroepen dreigt de komende jaren verder toe te nemen. Het regeerakkoord spreekt van een ‘nieuwe balans tussen vast en flex’, maar de fundamentele onzekerheid, waar met name middengroepen steeds meer onder lijden, verandert niet wezenlijk met deze plannen. In plaats van eerder een vast contract kunnen mensen makkelijker ontslagen worden. Voor de zzp’ers blijft gelden dat ze nog altijd met elkaar moeten concurreren op het risico dat ze van de ladder vallen. We zien weliswaar ook een aantal plussen voor werknemers, maar de trend van de groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt wordt niet gekeerd met dit regeerakkoord. Dat moet en kan anders.”

Reactie FNV

Het FNV is strijdvaardig en stelt dat met de aantasting van de ontslagbescherming de onzekerheid voor werkenden juist toeneemt, terwijl er geen echt fundamentele maatregelen komen om onzeker werk duurder te maken dan vast werk. FNV Voorzitter Han Busker: “Op deze manier zal de groep jongeren met onzekere contracten alleen maar verder stijgen. Terwijl nu al de helft van de jongeren iedere dag onzeker is of er de volgende dag nog werk is.” Het FNV is verbolgen over het feit dat niets in het Regeerakkoord staat over de AOW. “Dit betekent dat wordt vastgehouden aan de (snelle) verhoging van de AOW-leeftijd voor alle beroepen.” Busker: “Het is schandalig dat deze verhoging doorgezet wordt terwijl deze mensen op hun knieën naar de eindstreep moeten. Dit was het moment om het voor eens en voor altijd goed te regelen. Het is erg dat dit nieuwe kabinet deze mensen zo in de steek laat.”

Reactie ABU

In een eerste reactie op het gepresenteerde regeerakkoord is de ABU positief. De brancheorganisatie voor uitzendondernemingen stelt vast dat het nieuwe kabinet ‘op zoek gaat naar een nieuw evenwicht tussen vast en flex. ”Het nieuwe kabinet legt een goede basis voor de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

Reactie NBBU

De NBBU, de brancheorganisatie voor kleinere flexondernemers, is blij dat het nieuwe kabinet de flexibele arbeidsmarkt een warm hart toedraagt. De NBBU neemt de uitnodiging van het kabinet om te praten over een ‘eerlijkere’ arbeidsmarkt, graag aan. Verder constateert de NBBU dat uitzendwerk en detachering als zodanig niet ter discussie staan. “Dat geldt wel voor de definitie van uitzendovereenkomst en de vormgeving van payrolling. Payroll is eenvoudigweg een goed georganiseerde manier van flexibele arbeid.”

Reactie Stichting ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland geeft het regeerakkoord voorlopig een mager zesje. “ZZP Nederland ziet wel enkele lichtpuntjes voor zelfstandigen in het regeerakkoord. Zelfstandigen kunnen zelf bepalen of en hoe zij inkomensrisico’s als arbeidsongeschiktheid en de oude dag afdekken, zonder door de overheid opgelegde verplichtingen.”

Reactie Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie reageert in een eerste reactie verheugd op de aankondigingen. De brancheorganisatie van pensioenfondsen is vooral blij dat het maken van afspraken over het nieuwe pensioenstelsel op de tafel blijft van de sociale partners.

In het regeerakkoord wordt tevens gesproken over verruiming van de keuzevrijheid. De Pensioenfederatie vindt het goed dat het kabinet wil onderzoeken hoe het in het vernieuwde stelsel mogelijk is voor mensen om bij pensionering al een beperkt deel van het pensioenvermogen ineens op te nemen. Verder waardeert de organisatie het dat het kabinet bij de hervorming expliciet aandacht heeft voor het waar mogelijk verlagen van de uitvoeringskosten.

Reactie NRTO

Tenslotte nog een reactie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie van het privaat onderwijs. Zij komt tot een positief oordeel. “Het Regeerakkoord zet accenten voor de koers van het onderwijs die nodig zijn in een snel veranderende maatschappij. Goed bij deze tijd passend benoemt het kabinet de eigen verantwoordelijkheid van werknemers en van werkgevers als primair vertrekpunt, met de overheid voor de noodzakelijke randvoorwaarden. De individuele leerrekening en het uitbreiden van de experimenten met vraagfinanciering staan daarom terecht in het Regeerakkoord vermeld.” Er worden ook enkele kanttekeningen bij het Regeerakkoord geplaatst: “Het mag ambitieuzer en gericht op een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt, met aandacht voor loopbaaninstrumenten als een persoonlijke arbeidsmarktscan en persoonlijke begeleiding.”

Reageer op dit artikel