nieuws

100% loondoorbetaling bij ziekte biedt geen garanties voor de toekomst

Arbeidsrecht

100% loondoorbetaling bij ziekte biedt geen garanties voor de toekomst

Een langdurig zieke werknemer krijgt in het tweede jaar van zijn ziekte nog maar 70 procent van zijn salaris. Hij eist dat de werkgever gewoon 100 procent blijft betalen. De kantonrechter oordeelt anders over de loondoorbetaling bij ziekte.

Arbeidsrecht is een ingewikkelde zaak. Ook voor buitenlandse werkgevers met vestigingen in Nederland valt het niet mee om alle rechten en plichten te kennen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de loondoorbetaling bij ziekte.

Ziek door spanningsklachten

Een medewerker van Royal Air Maroc vindt dat hij te weinig verdient en kaart deze kwestie regelmatig aan. Wanneer onderhandelingen op niets uitlopen, meldt hij zich ziek met spanningsklachten. Hij gaat al snel weer aan het werk, maar minder dan een half jaar later valt hij weer uit. En dit keer is er bar weinig licht aan het eind van de tunnel. Na een jaar – waarin hij 100 procent van zijn loon krijgt doorbetaald – is hij nog altijd arbeidsongeschikt.

100 procent doorbetaling niet verplicht

Ondertussen heeft zijn werkgever zich gerealiseerd dat de Nederlandse wet hem niet verplicht tot 100 procent loondoorbetaling bij ziekte. In het tweede ziektejaar krijgt de werknemer daarom nog maar 70 procent van zijn salaris. Daarvan kan hij niet rondkomen en hij sleept zijn werkgever voor de rechter. Omdat de werkgever het eerste jaar 100 procent van het salaris betaalde, mocht de werknemer erop vertrouwen dat hij dat ook het tweede jaar zou doen, aldus de werknemer.

Loondoorbetaling bij ziekte

Hij beroept zich daarbij op een vergelijkbare zaak die in juli 2017 diende voor het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2015:2626). Ook hierin werd de loondoorbetaling bij ziekte plotseling teruggebracht. Het gerechtshof stelde in een voorlopig oordeel dat deze werknemer erop mocht vertrouwen dat hij 100 procent van zijn loon doorbetaald zou krijgen.

Gelijke zaken?

Volgens de kantonrechter zijn de twee zaken niet gelijk. In die zaak was sprake van een werknemer waarvan het loon tijdens een eerdere ziekteperiode van vier maanden voor 100 procent was doorbetaald. Deze werknemer mocht erop vertrouwen dat zijn loon gedurende en na een nieuwe ziekteperiode (van eveneens vier maanden) 100 procent werd doorbetaald.

De kantonrechter vindt niet dat daaruit is af te leiden dat een werknemer erop mag vertrouwen dat hij ook na 52 weken ziekte nog 100 procent van zijn loon krijgt. In het geval van de werknemer van Royal Air Maroc is ook niet eerder sprake geweest van een ziekteperiode van langer dan een jaar waarin zijn loon voor 100 procent is doorbetaald.

Geen afspraken over loondoorbetaling

In veel bedrijven en sectoren maken de cao-partners afspraken over de loondoorbetaling bij ziekte. Vaak houdt komt dit erop neer dat in het eerste jaar 100 procent wordt betaald, maar dat de betaling in het tweede ziektejaar wordt terug gebracht naar het wettelijk minimum van 70 procent. De werknemer zou dan dus in het zelfde schuitje zitten. De kantonrechter ziet geen reden om aan te nemen dat er in dit geval een stilzwijgende afspraak zou zijn om ook het tweede ziektejaar 100 procent van het salaris te betalen.

Omdat de werkgever het salaris te laat heeft betaald, draait hij op voor de proceskosten. De vordering voor doorbetaling van 100 procent van het salaris, wordt afgewezen.

Bron: Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2017:7040

Het is belangrijk dat u als HR-professional de wetten en regels kent. Blijf het hele jaar op de hoogte met de HR Actualiteitendag.
Klik hier voor alle informatie over de HR Actualiteitendag

 

 

Reageer op dit artikel