nieuws

Ontslag: geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger

Arbeidsrecht

Het schenden van een geheimhoudingsbeding wordt een werknemer zwaar aangerekend. Ook wanneer de emoties hoog oplopen, moet een werkgever erop kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie het bedrijf niet verlaat.

Ontslag: geheimhoudingsplicht is geen papieren tijger

Twee zussen werken allebei al sinds 1998 bij een machinefabriek. Zus een werkt op de administratie en is daarnaast verantwoordelijk voor enkele HR-taken. Zus twee heeft alleen administratieve taken. Eind 2015 overlijdt de echtgenoot van zus een plotseling. Dit heeft een flinke weerslag op het leven en werken van de twee zussen.

Arbeidsconflict

Zus een raakt in 2016 verwikkeld in een hoogoplopend arbeidsconflict met haar werkgever. Mediation mag niet baten en in februari 2017 wordt zij met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld terwijl haar werkgever een ontslagprocedure in gang zet. Exit zus een.

Documenten doorgestuurd

Het verhaal krijgt echter een vervolg. In de dagen die volgen op de non-actiefstelling stuurt zus twee ruim honderd e-mails en andere documenten door naar haar eigen privé e-mailadres en dat van haar zus. De directie heeft dit al snel in de smiezen en roept de werkneemster ter verantwoording. Beide zussen zeggen dat ze de documenten daarop hebben gewist.

Ernstig verwijtbaar handelen

De werkgever vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met zus twee te ontbinden. Zonder transitievergoeding, want het recht daarop heeft ze volgens haar werkgever verspeeld door ernstig verwijtbaar te handelen. Exit zus twee.

Verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter is het met de werkgever eens dat de arbeidsverhouding met de werkneemster door haar handelen is verstoord. De arbeidsovereenkomst wordt daarom ontbonden. Maar dat het handelen van de werkneemster zo kwalijk is dat zij daarmee haar recht op een transitievergoeding is verloren, dat gaat de kantonrechter te ver. De transitievergoeding van ruim twintigduizend euro krijgt zij daarom wel.

Geheimhoudingsplicht in arbeidsovereenkomst

De werkgever gaat in hoger beroep. Het hof oordeelt heel anders dan de kantonrechter. In de arbeidsovereenkomst die de werkneemster heeft getekend, staat: ‘De werknemer erkent, dat hem door de vennootschap geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden, die de onderneming van de vennootschap betreffen of daarmee verband houden.’

Overtreding van de geheimhoudingsplicht

Het doormailen van de documenten en e-mails met overduidelijk bedrijfsgevoelige informatie, is een flagrante overtreding van deze geheimhoudingsplicht. Het verweer van de werkneemster dat zij dit in een emotionele opwelling heeft gedaan om haar zus een hart onder de riem te steken, verwerpt de rechter.

Vertrouwelijke informatie

Ook dat het leeuwendeel van de stukken saaie huis-, tuin- en keukendocumenten zouden zijn, wil er bij de rechter niet in. Gedurende drie dagen heeft zij een grote hoeveelheid documenten doorgestuurd. Hierbij zat onder meer een vertrouwelijke rapportage van de accountant over de organisatie van het bedrijf.

Schade onbekend

Door de vertrouwelijke informatie naar zichzelf en haar zus, die op dat moment al enige dagen op non-actief was gesteld, heeft de werkneemster zich schuldig gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen. Zo zeer dat niet van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst in stand te houden. De rechter rekent het de werkneemster bovendien aan dat zij niet heeft willen vertellen waarom zij al deze documenten heeft gemaild. Het is voor de werkgever daardoor onmogelijk om in te schatten of en zo ja hoeveel schade de werkneemster hiermee heeft berokkend.

Oordeel van het gerechtshof

Het gerechtshof oordeelt daarom in het voordeel van de werkgever. De werkneemster moet haar transitievergoeding terugbetalen, verhoogd met wettelijke rente. Bovendien draait zij op voor de proceskosten van haar voormalig werkgever.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2018:850

Reageer op dit artikel