nieuws

Verlofdagen zijn geld waard

Arbeidsrecht

Een werknemer heeft 8,75 uur te veel verlof opgenomen wanneer hij uit dienst gaat. Zijn werkgever wil dat verrekenen in zijn eindafrekening, maar mag dat ook volgens de wet?

Verlofdagen zijn geld waard

De werknemer was van 12 maart 2007  tot en met 31 december 2016 in dienst als cv-monteur. Bij zijn vertrek blijkt hij iets te scheutig te zijn geweest met zijn verlofuren. Hij heeft 8,75 uur te veel opgenomen.

Prijskaartje aan verlofuren

Zijn voormalig werkgever hangt een prijskaartje van ruim vijfhonderd euro aan die verlofdagen. In plaats van € 976,98 bruto betaalt de werkgever € 468,02 netto aan vakantietoeslag in de eindafrekening.

De werknemer vindt dat bij het einde van het dienstverband niet mag overgaan tot het verrekenen van teveel opgenomen verlofdagen. De kantonrechter oordeelt echter dat er wel degelijk een wettelijke grondslag is voor de vergoeding van teveel opgenomen verlofdagen.

Verlofdagen zijn ‘gewoon’ loon

De aan een werknemer jaarlijks toekende verlofdagen worden gedurende het jaar tijdsevenredig opgebouwd en staan – indien een tegoed tot uitbetaling in geld leidt – gelijk aan ‘gewoon’ loon. Voordat aanspraak kan worden gemaakt op deze vorm van loon zal daarvoor eerst gedurende een tijdsevenredige periode arbeid moeten worden verricht.

Indien verlofdagen worden opgenomen voordat deze zijn opgebouwd, dan is sprake van een voorschot op loon. Gaat een werknemer vervolgens uit dienst voordat de bij wijze van voorschot opgenomen dagen zijn opgebouwd, dan moet dit loon geacht worden onverschuldigd te zijn betaald door de werkgever.

Redelijk en billijk

De werkgever kan de tegenwaarde van de teveel opgenomen verlofdagen dan op grond van artikel 203 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bij het einde van het dienstverband terugvorderen van de werknemer. De enige uitzondering op de regel wordt gemaakt wanneer terugvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dat is hier niet het geval, oordeelt de kantonrechter.

Eindafrekening

De werknemer moet daarom genoegen nemen met € 468,02 netto aan vakantietoeslag in de eindafrekening.

De werkgever vindt daarnaast dat de werknemer in zijn laatste maanden het bedrijf schade heeft berokkend. Dat kan hij echter niet hard maken. Zijn eis voor schadevergoeding wordt daarom afgewezen. Omdat de werkgever daarmee voor het grootste deel in het ongelijk is gesteld, moet hij de proceskosten betalen.

Bron: Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2018:2261

Vond u dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan! De voordelen:

  • Gratis exclusieve content
  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel