nieuws

Thuiswerken is geen absoluut recht [rechtspraak]

Arbeidsrecht

Een klantmanager van de gemeente Amsterdam lijdt aan migraine en vermoeidheidsklachten. Zij vraagt daarom toestemming om structureel een dag in de week thuis te werken. De gemeente wijst het verzoek af. Wat zegt de rechter?

Thuiswerken is geen absoluut recht [rechtspraak]

De klantmanager van de afdeling Koers naar werk heeft zich al meerdere keren ziek gemeld wegens migraine en oververmoeidheid. Zij slaapt slecht, wat de migraineklachten verergert. Ervaring leert dat een dag thuiswerken rust brengt, waardoor de klachten minder worden. Ze hoeft zich dan minder vaak ziek te melden en kan full-time blijven werken. Toch zegt haar werkgever nee tegen het verzoek om een structurele thuiswerkdag. De aard van het werk staat thuiswerken in de weg, stelt de gemeente.

Bezwaar

De vrouw tekent bezwaar aan tegen de afwijzing van haar verzoek. De bezwaarschriftencommissie vindt echter dat de gemeente het verzoek terecht heeft afgewezen. Thuiswerken is geen absoluut recht. Een verzoek tot thuiswerken dient door de werkgever te worden overwogen en het besluit dient schriftelijk te worden gemotiveerd. Dat heeft de gemeente gedaan. Het argument dat een structurele thuiswerkdag niet past bij de aard van het werk en de ontwikkelingen die de afdeling doormaakt, acht de bezwaarschriftencommissie voldoende steekhoudend. De gemeente doet niet moeilijk over een incidentele thuiswerkdag, maar structureel thuiswerken zit er niet in.

Willekeur

De vrouw stapt naar de rechter. Volgens haar maakt de gemeente zich schuldig aan willekeur: andere ambtenaren mogen wel wekelijks een dag thuiswerken. Ook is de gemeente volgens haar voorbij gegaan aan de medische gronden die aan haar verzoek ten grondslag liggen.

Leestip!

Leestip!

Rechtspositie ambtenaren

Medewerkers van de gemeente Amsterdam vallen onder de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA). Hierin staat ook dat een ambtenaar, overeenkomstig de Wet flexibel werken het college kan verzoeken tot aanpassing van zijn arbeidsplaats. De NRGA zegt echter niet dat het college altijd aan een dergelijk verzoek dient te voldoen.

Lees ook: Normalisering van het ambtenarenrecht: een update

De rechtbank vindt dat de gemeente voldoende heeft onderbouwd dat structureel thuiswerken in vergelijkbare functies als die van de klantmanager nooit wordt toegestaan. De door de klantmanager aangehaalde voorbeelden zijn volgens de rechtbank ofwel te weinig concreet, ofwel het betreft collega’s die niet exact dezelfde functie hebben of die niet werkzaam zijn op hetzelfde dienstonderdeel. Het betreft daarom geen gelijke gevallen.

Bedrijfsarts

De medewerkster vindt dat haar werkgever het verzoek om medische redenen had moeten honoreren. Ze onderbouwt dit met verklaringen van haar huisarts en medisch specialist. Ook hierin gaat de rechtbank niet mee.  Uit de overgelegde informatie blijkt naar het oordeel van de rechtbank niet dat het medisch noodzakelijk wordt geacht dat eiseres één dag per week thuiswerkt. Mocht er overigens wel een medische noodzaak daartoe bestaan, dan had de klantmanager een traject via de bedrijfsarts moeten volgen.

Rechtbank Amsterdam, afdeling bestuursrecht | ECLI:NL:RBAMS:2018:7998

Reageer op dit artikel