nieuws

Werk aan de winkel met nieuwe wetten voor HR

Arbeidsrecht

Wanneer het arbeidsrecht verandert, staat HR vrijwel altijd in de vuurlinie. In 2018 hielden twee nieuwe wetten de gemoederen bezig en deze zullen ook in 2019 nog de nodige aandacht vergen: de invoering van de AVG en het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor overheidswerkgevers komt daar nog de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) bij.

Werk aan de winkel met nieuwe wetten voor HR

WAB

In november 2018 stuurde minister Koolmees van SZW het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt (WAB) in balans naar de Tweede Kamer. Ver voor die tijd hadden werkgevers, werknemers en arbeidsrechtdeskundigen hun bezwaren tegen de wet al kenbaar gemaakt. Waar zitten de pijnpunten?

Cumulatiegrond

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het positief dat dat de risico’s voor werkgevers om mensen vast aan te nemen worden verminderd door aanpassing van het ontslagrecht (introductie ‘cumulatiegrond’). Hierdoor kan ook bij een combinatie van redenen ontslag worden verleend door de kantonrechter. Nu wordt ontslag uitsluitend verleend op basis van één voldragen grond.

Verlengde proeftijd

Ook het voorstel om de ketenbepaling uit te breiden kan op instemming van de werkgevers rekenen. De periode van een tijdelijk contract wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende werk is voor een vast contract. De verlengde proeftijd van vijf maanden die er komt geeft werkgevers meer ruimte om te beoordelen of iemand past in het bedrijf en in de functie, volgens VNO-NCW.

Die langere proeftijd wordt door anderen juist verguisd. Volgens vakbonden en arbeidsrechtdeskundigen ligt misbruik op de loer. Werkgevers kunnen werknemers binnen die periode van vijf maanden zonder opgave van redenen ontslaan. De vrees is dat werkgevers systematisch mensen voor vijf maanden aannemen om er vervolgens op een makkelijke manier vanaf te komen. Zo is iemand met een vast contract slechter af dan een flexwerker.

Tijdelijk werk duurder

De WAB doet de werknemers ook pijn. Zo zijn ondernemers uit branches met veel seizoenswerk woedend over het voornemen om flexwerk duurde te maken door de de WW-premies  te verhogen en de transitievergoeding in te laten gaan op dag 1. Volgens de ondernemers worden zij bestraft voor het feit dat zij niet zonder tijdelijke contracten kunnen. Het gaat om werkgevers uit de detailhandel, horeca, recreatie, groen, grond en infra, land- en tuinbouw en evenementenbeveiliging. Allemaal zetten zij mensen met flexibele arbeidsovereenkomsten in voor seizoensarbeid of voor het opvangen van pieken. “Dit laat zich niet vangen in een vast contract. Een tijdelijk contract is hier geen keuze, maar inherent aan de aard van het werk. Het is dan ook niet logisch en niet eerlijk om dat te bestraffen”, aldus de ondernemers.

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool


De Wet arbeidsmarkt in balans en de evaluatie van de Wet werk en zekerheid staan voor 13 februari 2019 op de agenda van de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

AVG

Leestip!

Leestip!

Iedereen in HR heeft te maken met privacygevoelige gegevens en moet dus de regels van de AVG kennen. Voor recruiters valt het werken met de AVG niet mee. Het bewaren en delen van gegevens van mensen die geschikt kunnen zijn voor huidige of toekomstige vacatures, is een belangrijk onderdeel van het werk.  Intelligence Group  waarschuwt dat bedrijven miljoenen cv’s moeten vernietigen of anonimiseren. Wie geen nadrukkelijke toestemming heeft van de sollicitant, mag de gegevens niet opslaan en moet alle cv’s ouder dan vier weken verwijderen. Op overtreding van de AVG staan forse sancties.

Aanbevelingen register van verwerkingen

De de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beveelt aan dat organisaties in hun register van verwerkingen benoemen hoe lang zij persoonsgegevens willen bewaren. Hiervoor doet de AP vijf concrete aanbevelingen:

 1. Benoem hoe lang en met welk doel u persoonsgegevens wilt bewaren. Onder de Europese privacywetgeving is het niet toegestaan persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarmee ze verzameld zijn. Ook moeten organisaties kunnen motiveren waarom ze deze gegevens verzamelen.
 2. Neem de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke op in het register.
 3. Zorg voor een overzichtelijk bestand van alle verwerkingen van persoonsgegevens waarin gebruikers eenvoudig kunnen navigeren.
 4. Geef duidelijk aan op welke locatie of in welk bestand persoonsgegevens bewaard worden en neem deze locaties of bestanden op in het register. Deze informatie is relevant als mensen een verzoek om inzage of verwijdering indienen.
 5. Maak duidelijk welk doel bij welke verwerking hoort. Alleen een opsomming van de verwerkingen per afdeling in combinatie met een opsomming van de diverse doeleinden van de verwerkingen is niet voldoende.

 onboarding-app

Tip! In dit gratis webinar wordt u nog een keer bijgepraat over de gevolgen van de AVG voor HR

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Leestip!

Leestip!

Zoals bekend zal de rechtspositie van de ambtenaar behoorlijk wijzigen met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De verwachting is nog altijd dat de wet per 1 januari 2020 zal gaan gelden. Sinds de WNRA is aangenomen wordt er gewerkt aan de ‘omzetting’. Duidelijk is dat ten behoeve van de inwerkingtreding van de Wnra, er verschillende stappen worden gezet. Zo is men in de sectoren bezig met het opstellen van cao’s op basis van de huidige rechtspositieregelingen die in lijn zijn met het burgerlijk wetboek. Ook is de eerste aanpassingswetgeving gepubliceerd.

De invoering zal er bij iedere overheidswerkgever anders uitzien. Zo kan de overheidswerkgever kiezen of hij de medewerkers een nieuwe arbeidsovereenkomst wil laten tekenen. Dit is in ieder geval niet noodzakelijk omdat het overgangsrecht regelt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege ontstaat.

Tips voor de voorbereiding op de WNRA

 • Begin met het inventariseren van de lokale regelingen en breng in kaart wat er in het personeelshandboek moet worden opgenomen
 • Beantwoord als organisatie de vraag of je medewerkers voor inwerkingtreding een arbeidsovereenkomst wil laten tekenen. Zo ja, start de gesprekken hierover met de OR
 • Zorg dat je in kaart hebt welke afdelingen en medewerkers wanneer geschoold moeten worden

Vond u dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan!

De voordelen:

 • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
 • Need to know juridische informatie
 • Door gerenommeerde auteurs geschreven
 • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel