nieuws

Opzegverbod bij ziekte weegt zwaarder dan wangedrag

Arbeidsrecht

Een werknemer van een juridische dienstverlener heeft zich zodanig misdragen tegenover een veel jongere collega dat deze vrouw ontslag heeft genomen. Ook andere collega’s en de directie hebben klachten over het gedrag van de man. Omdat hij ondertussen ziek is geworden, staat het opzegverbod een snel afscheid in de weg.

Opzegverbod bij ziekte weegt zwaarder dan wangedrag

Zeker anderhalf jaar gedraagt de man zich seksueel intimiderend en ongepast tegenover een vrouwelijke collega die 26 jaar jonger is dan hij. Als zij er eindelijk genoeg van heeft en ontslag neemt, maakt ze van haar hart geen moordkuil. Zowel aan de directie als aan de leden van haar team maakt zij de reden voor haar vertrek bekend. Het team, waaraan de omstreden medewerker leiding geeft, vraagt collectief een gesprek aan met de directie. In het gesprek, waarbij de leidinggevende zelf niet aanwezig is, gaat het deksel van de beerput: meerdere mensen beklagen zich over zijn gedrag.

Arbeidsongeschikt

Daarna gaat het snel. Nog diezelfde dag – 28 augustus 2017 – heeft de directie een gesprek met de medewerker en deelt hem mede dat hij met onmiddellijke ingang is vrijgesteld van werk. Die avond meldt hij zich per mail ziek. Het is geen ‘vlucht in ziekte’ om de gevolgen van zijn gedrag te ontlopen. De bedrijfsarts verklaart hem volledig arbeidsongeschikt. Later wordt de diagnose sarcoïdose gesteld. Dit is een zeldzame ziekte die ontstekingen veroorzaakt in organen en weefsels.

Re-integratie mislukt

Op advies van de bedrijfsarts wordt een mediationtraject pas in mei 2018 ingezet. Dit traject mislukt. Ook een poging om de man via het tweede spoor te laten re-integreren faalt, omdat het niet lukt om tot een afspraak te komen met de andere werkgever. Ondertussen hangt de werknemer de vuile was buiten. Zonder dat zijn werkgever dit weet stelt hij een belangrijke opdrachtgever op de hoogte van het arbeidsconflict. De werkgever sluit daarop het bedrijfsaccount van de medewerker.

Alles over ontslag

Alles over ontslag

Ontbindingsverzoek

Omdat noch mediation, noch de re-integratie tweede spoor tot resultaat heeft geleidt, wil de werkgever van de werknemer af. Hij verzoekt op 28 september 2018 de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens ontslaggrond e (ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer) of ontslaggrond g (verstoorde arbeidsrelatie). Volgens de werkgever heeft de man zich op ontoelaatbare wijze gedragen door leden van zijn team en de directie bloot te stellen aan pestgedrag, agressie, seksueel geweld en intimidatie. Ook het feit dat hij een opdrachtgever heeft verteld over het arbeidsconflict, leidt tot een verstoorde arbeidsrelatie.

Opzegverbod

De werknemer stelt dat hij niet kan worden ontslagen omdat zijn arbeidsongeschiktheid nog geen twee jaar duurt. Hij wordt daarom beschermd door het opzegverbod tijdens ziekte (artikel 7:670, eerste lid onder a BW). Bovendien houdt zijn ontslag volgens de werknemer verband met zijn ziekte.

Rechtspraak

 

Lees ook: Kies de juiste ontslaggrond

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter vindt dat het duidelijk is dat het gedrag van de werknemer niet door de beugel kan. De ontslaggronden e en g zijn voldragen. Ook snapt de kantonrechter heel goed waarom de man niet meer aan het werk kan bij zijn huidige werkgever, een relatief klein bedrijf met 35 medewerkers. Maar dat is volgens de kantonrechter niet genoeg om de man te ontslaan terwijl het duidelijk is dat hij een reële en ernstige ziekte heeft.

Wangedrag door ziekte?

Het is niet helemaal uit te sluiten dat het gedrag van de werknemer is veroorzaakt door zijn ziekte. Sarcoïdose kan gepaard gaan met vermoeidheid en een psychiatrisch beeld. Er is een voorbeeld bekend van een patiënt waarbij neurosarcoïdose zich uitte in een manische psychose.

 

Lees ook: 6 keer ontslag bij ziekte

Tweede ziektejaar

De werknemer bevindt zich in zijn tweede ziektejaar. De kantonrechter zegt niet te begrijpen waarom de werkgever niet gewoon heeft gewacht tot de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte minstens twee jaar heeft geduurd. Dan komt ook de vraag aan bod of de werkgever en de werknemer zich voldoende hebben ingespannen om tot een succesvolle re-integratie te komen. Ook wordt dan pas bepaald of de werknemer zijn recht op een transitievergoeding heeft verloren.

Belang werknemer weegt zwaarder

De ontslagbescherming van de werknemer weegt onder deze omstandigheden zwaarder dan het belang van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar zo zegt de kantonrechter erbij, dat kan op 28 augustus 2019, wanneer de arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd, wel eens heel anders zijn.

Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2018:15437

Vond u dit een interessant artikel?

Abonneer u nu op onze nieuwsbrief en ontvang twee keer per week gratis het laatste nieuws, tips en achtergronden voor HR-professionals in uw mailbox. Meer dan 18.000 vakgenoten gingen u voor.

Reageer op dit artikel