nieuws

Klokkenluider krijgt bescherming van Europa

Arbeidsrecht

Er komt een Europese klokkenluiderswet die garandeert dat werknemers die misstanden rapporteren over bijvoorbeeld corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels zijn beschermd tegen ontslag, degradatie of vervolging.

Klokkenluider krijgt bescherming van Europa

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen hebben hierover een politiek akkoord bereikt.

Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners moeten interne meldprocedures gaan opzetten. Klokkenluiders worden aangemoedigd om misstanden eerst binnen hun eigen organisatie te melden, maar kunnen er ook voor kiezen bij een externe klokkenluidersinstantie aan te kloppen als zij vergelding vrezen. In Nederland is dat het Huis voor Klokkenluiders. De bescherming geldt ook als zij naar onderzoeksjournalisten stappen.

Veilig melding maken

Van de 28 EU-lidstaten hebben er nu maar tien wetgeving die afdoende bescherming biedt. Daarom had de Europese Commissie voorgesteld de Europese regels gelijk te trekken. “De nieuwe regels waarborgen dat klokkenluiders op veel gebieden veilig melding kunnen maken van inbreuken op het EU-recht”, aldus vicevoorzitter Frans Timmermans. EU-commissaris Věra Jourová (Justitie): “Wij moeten de dappere mensen die onrechtmatige activiteiten aan de kaak stellen, ondersteunen en beschermen.”

Wet Huis voor klokkenluiders

In Nederland is op 1 juli 2016 de Wet Huis voor klokkenluiders van kracht geworden. Deze wet bevat de bepaling dat een werknemer niet mag worden benadeeld wegens het doen van een melding. Deze bepaling is ook terug te vinden in de Wet flexibel werken. Verder wordt de klokkenluider beschermd met een opzegverbod tijdens het onderzoek naar een melding en gedurende een jaar na de conclusie dat sprake was van een misstand. Als een klokkenluider op non actief staat in verband met een melding, heeft hij recht op doorbetaling van loon; hier kan niet van worden afgeweken.

Reageer op dit artikel