nieuws

´Schaf payroll toch gewoon af´

Arbeidsrecht

Arbeidsrechtdeskundigen pleiten voor afschaffing van payroll. Het idee om in de Wet arbeidsmarkt in balans de rechten van payrollmedewerkers te verbeteren, juichen zij toe. De WAB maakt dit echter zo ingewikkeld dat de juristen een nieuwe term voorzien: de schijnuitzendwerknemer.

´Schaf payroll toch gewoon af´

Dat bleek tijdens de deskundigenbijeenkomst  in de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 maart 2019. Payroll kwam daarbij uitgebreid aan bod.

Minister Koolmees wil met de Wet arbeidsmarkt in balans ervoor zorgen dat werkgevers payroll niet langer kunnen gebruiken om op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. De rechten van payrollmedewerkers moeten daarom worden verbeterd.

Wet arbeidsmarkt in balans in hoofdlijnen

Leestip! Download de gratis whitepaper met daarin alle hoofdlijnen van de Wet arbeidsmarkt in balans
 

Waadi aangescherpt

Dit betekent dat de WAB de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) op sommige punten aanscherpt:

Voor arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld aan een inlener om onder diens toezicht en leiding te werken, geldt de loonverhoudingsnorm in de Waadi. Om op deze loonverhoudingsnorm aanspraak te maken, hoeft de werknemer niet werkzaam te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Ook arbeidskrachten die buiten arbeidsovereenkomst werken kunnen onder omstandigheden een beroep doen op deze bescherming.  Dit betekent dat deze arbeidskrachten hetzelfde loon en overige vergoedingen moeten krijgen als de eigen werknemers die werkzaam zijn in gelijke of vergelijkbare functies. Hier kan bij cao van worden afgeweken.

WAB schiet doel voorbij

Femke Laagland, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het hard nodig dat de wetgever ingrijpt in de rechten van payrollwerknemers. De WAB schiet volgens haar echter zijn doel voorbij. Zij denkt dat payrollbedrijven de regels bewust of onbewust niet zullen toepassen.  Vervolgens is het aan de werknemer om dat af te dwingen. “We hebben hier te maken met privaatrecht. Dat betekent dat de werknemer, eventueel met de steun van de vakbond, in het labyrint van al die complexe regels van artikel 8a WAADI zal moeten gaan uitzoeken waar hij precies recht op heeft. Met andere woorden: recht hebben is in dit dossier zeker niet identiek aan recht krijgen.”

Payrollovereenkomst

Ook als het gaat om de payrollovereenkomst voorziet Laagland problemen. “Kijk naar het ter beschikking stellen van werknemers als de WAB straks in werking treedt. Er ontstaan dan twee verschillende regimes. Aan de ene kant hebben we het uitzendregime, dat heel flexibel is, en aan de andere kant krijgen we zo meteen het payrollregime, dat heel stringent is weergegeven. Het ligt voor de hand dat payrollorganisaties zullen trachten die overeenkomst vorm te geven naar analogie van de uitzendovereenkomst.”

Schijnuitzendwerknemer

Dat krijgt volgens Laagland een ongewenst bijeffect. “Ik voorspel ook dat als de WAB ten aanzien van payroll in werking treedt, we over een aantal jaar met een nieuwe term te maken zullen krijgen: de schijnuitzendwerknemer. Dat heeft toch iets wrangs. We trachten nu met z’n allen aan de voordeur de schijnzelfstandige buiten de deur te houden, terwijl de WAB via de achterdeur de schijnuitzendnemer binnenlaat.”

Laagland vraagt zich af wat Nederland zich toch op de hals haalt met payroll. “Kijk eens over de grens naar België en Duitsland; die kennen helemaal niet zoiets als payrolling. Daar is het verboden om werknemers permanent ter beschikking te stellen aan derden.”

Verzuimontzorgverzekering

Het voornaamste argument om payrolling in stand te houden is dat dit met name kleine werkgevers zou ontzorgen op het gebied van salarisadministratie en ziekteverzuim. Volgens Laagland is payrolling hiervoor helemaal niet nodig. “De salarisadministratie kan sinds jaar en dag als dienst worden uitbesteed. Dan blijft ziekte over. Per 1 januari 2020 krijgen de mkb-verzuimontzorgverzekering. Naast het financiële risico dat kan worden verzekerd, neemt die verzekering ook alle plichten op het gebied van de re-integratie over van werkgevers. Daarnaast wordt deze verzekering – dat is heel belangrijk – poortwachterproof.”

Gesjacher van de bovenste plank

Kortom, volgens Laagland moet de politiek de durf hebben om payroll te verbieden. Ook haar collega Evert Verhulp, eveneens hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA en daarnaast kroonlid bij de SER en lid van de Commissie Borstlap (de Commissie regulering van werk), vindt dat er iets aan payroll moet gebeuren: “Ik heb weleens gezegd dat het gesjacher van de bovenste plank is, waar een fatsoenlijk land zich voor moet schamen.”

Goede ideeën

Verhulp is niet alleen maar negatief over de WAB, maar hij vindt dat de wet wel heel snel komt. “Ik ben een verdeeld mens in die zin dat ik aarzel over de vraag of wij nu moeten zeggen: laat die WAB gewoon even zitten. Doe het voorlopig niet, want het is te vroeg. Of dat ik zou moeten zeggen: er zitten zo verschrikkelijk veel goede ideeën in, die misschien toch wel alvast kunnen worden ingevoerd zonder dat je een kanteling teweegbrengt waarvan je niet weet waar je aan begint.”

Reageer op dit artikel