nieuws

Uitzonderingspositie voor gewetensbezwaarden in de WAB

Arbeidsrecht

Wie gewetensbezwaren heeft bij werkweigering mag niet worden ontslagen in combinatie met andere ontslaggronden. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de regering daartoe opgeroepen.

Uitzonderingspositie voor gewetensbezwaarden in de WAB

Een SGP-motie van die strekking werd op dinsdag 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Daarna stemde een meerderheid van de senaat voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet introduceert de cumulatiegrond.

De cumulatiegrond houdt in dat werkgevers gronden van ontslag, die mogelijk op zichzelf niet voldoende reden zijn om een contract te ontbinden, mogen stapelen. Hierdoor beoogt de regering het ontslagrecht te versoepelen. Bij ontbinding op deze cumulatiegrond kan de rechter de voor de werknemer geldende transitievergoeding met maximaal 50 procent verhogen.

Formeel hoeft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de moties niet uit te voeren, maar gezien de zeer ruime steun hiervoor, zal Koolmees naar verwachting tegemoet komen aan de wens van de Eerste Kamer.

Wat betekent dit in de praktijk?

De ontslaggrond gewetensbezwaren (het weigeren van werkzaamheden wegens ernstige gewetensbezwaren) is de f-grond binnen de Wet werk en zekerheid (WWZ). Uit de door de Eerste Kamer aangenomen motie volgt dat de introductie van de cumulatiegrond in de WAB geen gevolgen heeft voor gewetensbezwaarden voor wie ontslag dreigt wegens werkweigering.

Koolmees moet van de senaat regelen dat werkgevers het contract van gewetensbezwaarden die werk weigeren niet op basis van een tweede, andere ontslaggrond mag ontbinden.

Lees ook:

 

 

 

 

Reageer op dit artikel