nieuws

WAB zwaar bekritiseerd in Eerste Kamer

Arbeidsrecht

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is nog geen gelopen race. Met name de fractie van de VVD vraagt zich openlijk af of de wet wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde.

WAB zwaar bekritiseerd in Eerste Kamer

Naar aanleiding van eerder overleg had minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) al een brief gestuurd waarmee hij vragen beantwoordde. Maar die brief lijkt alleen maar meer vragen en scepsis te hebben opgeroepen. Dat blijkt uit het nader voorlopig verslag naar aanleiding van schriftelijke inbreng door de vaste commissie SZW, die is geleverd door de fracties van VVD, CDA, D66, SP, PvdA en GroenLinks.

Evaluatie Wwz

Met name de VVD vraagt zich af of de WAB nog wel nodig is. Volgens CBS-cijfers zijn er de laatste twee jaar 270.000 arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bijgekomen. “Kan de regering bevestigen dat de arbeidsmarkt de afgelopen jaren in dit opzicht best goed ‘haar werk’ heeft gedaan” Zijn deze cijfers (ontwikkelingen) niet voldoende aanleiding om de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ) af te wachten voordat de arbeidsmarkt opnieuw wordt geconfronteerd met ingrijpende wet- en regelgeving?”

Uitzendbureaus 5 procent duurder

De VVD verwijs naar berekeningen van uitzendbrancheorganisatie NBBU, die schat dat de kostprijs van uitzendbureaus zeker met 5 procent zal stijgen. Ruim de helft daarvan wordt veroorzaakt door het invoeren van een transitievergoeding vanaf dag 1. Die kostprijsstijging zal voor payrollmedewerkers nog sterker gelden, aldus de VVD. Die vraagt zich tevens af of de definitie van payrolling in de WAB niet zal leiden tot rechtsonzekerheid.

Lees ook: Schaf payroll toch gewoon af

Onduidelijkheid over payrolling

Er zijn ook twijfels over de uitvoerbaarheid van de wet: betekent het nieuw te introduceren onderscheid tussen payrollkrachten en uitzendkrachten dat alle uitzendondernemingen in Nederland per 1 januari 2020 moeten bepalen of zij uitzendkrachten of payrollkrachten in dienst hebben, wil de VVD weten. “Is de regering bereid de geplande ingangsdatum van de WAB per 2020 op een later tijdstip te stellen, dan wel onderdelen van de WAB, onder meer ter zake van payrolling, op een latere datum te laten ingaan?”

Pensioenregeling niet uitvoerbaar

De liberale fractie vindt ook dat het niet aan de rechter moet worden overgelaten om te bepalen of er sprake is van misbruikconstructies. “Heeft heldere wetgeving niet de voorrang?” Onuitvoerbaar achten de VVD’ers ook de te introduceren pensioenregeling PPA voor payrollers. Sowieso heeft de Raad van State er zich nog niet over gebogen. “Kan de regering bevestigen dat het nog maanden kan duren voordat duidelijkheid bestaat over zowel de uiteindelijke inhoud als de invoeringsdatum van het APP?”, wil de fractie weten. Die vraagt ook waarom voor payrollers een pensioencompensatie van 7% is voorzien, terwijl een adequate pensioenpremie op 13,6 procent is gesteld. Doordat flexwerk duurder wordt, zal er meer worden gevlucht in schijnzelfstandigheid, vreest de fractie, die vraagt of dat geen bedreiging is voor het fundament van het sociale bestel.

Lees ook: Wat te doen met het pensioen van de payroller?

Verdere behandeling eind mei

Veel van de vragen worden gedeeld door de andere senaatsfracties. De PvdA ziet vooral veel eerdere vragen nog onbeantwoord. De commissieleden willen uiterlijk op 10 mei antwoord van de minister, zodat behandeling van het wetsvoorstel op 20 mei kan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel