nieuws

Meer bescherming voor werknemer bij faillissement

Arbeidsrecht

De Wet overgang van onderneming in faillissement (WOOF) zorgt ervoor dat alle werknemers van een failliete onderneming na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. Degenen voor wie echt geen plek is, mogen niet aan een concurrentiebeding worden gehouden.

Meer bescherming voor werknemer bij faillissement

Tussen 2007 en 2016 zijn ruim 67.000 bedrijven failliet gegaan. In 19.300 gevallen was sprake van een doorstart en konden 119.500 werknemers mee naar de nieuwe werkgever. De rest stond op straat. Over de vooraf bekokstoofde doorstart is veel te doen. Volgens sommigen is het een goedkope manier om van de zieke en oudere (veelal duurdere) werknemers af te komen, om vervolgens tegen lagere arbeidsvoorwaarden gewoon verder te gaan.

Doorstart: een doorgestoken kaart?

In 2017 heeft het Europese Hof een belangrijke uitspraak gedaan over de rechten van werknemers in geval van een doorstart na een faillissement waarbij een en ander was voorbereid. De zogenaamde pre-pack. Samengevat: als het faillissement is ingeleid met oog op een doorstart, dan gelden de regels met betrekking tot een overgang van onderneming. Volgens die regels behouden de betrokken werknemers hun arbeidsvoorwaarden en treden zij van rechtswege in dienst bij de nieuwe werkgever. Ook de zieke werknemers.

Sinds de uitspraak van het Europese Hof hebben Nederlandse rechters soms wel en soms niet geoordeeld dat de doorstart kwalificeert als een overgang van onderneming. Een nieuwe wet moet duidelijkheid gaan brengen.

Inspiegelingsmethode

Plan is dat alle werknemers na een faillissement in dienst treden bij de doorstartende onderneming in geval van een overgang van onderneming. Het nieuwe bedrijf hoeft echter niet alle werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden als het kan aantonen dat door bedrijfseconomische omstandigheden er arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

Wie wel en wie geen nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden, wordt bepaald door de inspiegelingsmethode (het spiegelbeeld van het afspiegelingsbeginsel). Het nieuwe bedrijf mag een alternatieve selectiemethode hanteren, mits deze objectief is. De werknemer die in dienst treedt bij de nieuwe werkgever houdt zijn oude arbeidsvoorwaarden, tenzij met vakbonden anders is afgesproken. Onderdeel van het wetsvoorstel is ook een adviesrecht van de OR in geval van een doorstart.

Meer duidelijkheid is ook meer werk

Als de nieuwe regels door het parlement worden goedgekeurd dan leidt tot meer werk voor hen die na faillissement een bedrijf willen doorstarten, meer werk voor de curator die een en ander zal moeten voorbereiden en met de OR moet bespreken, en meer werk voor de rechter-commissaris die moet toetsen of de doorstart, waaronder de selectiemethode, conform de nieuwe regels heeft plaatsgevonden.

Belanghebbenden kunnen tot 31 augustus hun standpunt over de WOOF overbrengen in de internetconsultatie.

Stëffan de Jong is arbeidsrecht advocaat bij BANNING

Reageer op dit artikel