nieuws

Slachtoffer van stalking mag worden ontslagen [rechtspraak]

Arbeidsrecht

Over het algemeen mag een werknemer niet worden ontslagen om zaken die niets met het werk te maken hebben. Maar wat als de werknemer wordt gestalkt en de dader zijn of haar pijlen ook op de directieleden en zelfs hun familieleden richt?

Slachtoffer van stalking mag worden ontslagen [rechtspraak]

Een timmerman werkt sinds 2015 naar volle tevredenheid voor een bouwbedrijf. Noch de werkgever, noch de werknemer zien reden om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Tot december 2018. Vanaf dat moment verandert een rancuneuze stalker het leven van de timmerman in een hel. In e-mails en brieven wordt hij beschuldigd van verkrachting en mishandeling van vrouwen. Buurtgenoten krijgen brieven waarin de timmerman wordt uitgemaakt voor pedofiel. Hij doet aangifte van stalking.

Werkgever gestalkt

Maar de stalker is nog niet klaar met de timmerman. Ook zijn werkgever moet het ontgelden. In internetrecensies krijgt het bouwbedrijf het verwijt slecht werk af te leveren en onvriendelijk personeel in dienst te hebben. De bedrijfsbus wordt beklad. Ook ontvangt het bedrijf mails en whatsappberichten waarin staat dat het de timmerman de hand boven het hoofd houdt. Een lid van de directie ontvangt een foto van een pistool en munitie.

Lees ook: Huiselijk geweld blijft niet thuis

Alles over de WAB

Alles over de WAB

Vaststellingsovereenkomst

De timmerman is ondertussen letterlijk ziek geworden van de situatie. In maart 2019 meldt hij zich ziek en hij komt onder permanente begeleiding van een psycholoog te staan. Ook de werkgever is niet opgewassen tegen de situatie, nu de directieleden persoonlijk worden bedreigd. Op 15 maart tekenen werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst.

Twee weken later herroept de werknemer deze overeenkomst. Een gang naar de rechter is de volgende stap.

Welke ontslaggrond?

De kantonrechter staat hiermee voor een bijzondere situatie. De werknemer heeft zich ziek gemeld en er geldt dus een opzegverbod tijdens ziekte. Ook staat buiten kijf dat de werknemer zijn werk altijd goed heeft gedaan en er dus geen grond voor ontslag is te vinden in de ontslaggronden a tot en met g.

Lees ook: Kies de juiste ontslaggrond

Blijft over ontslaggrond h: ontslag wegens overige redenen. In artikel 7:669 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek staat niet precies omschreven wat deze ontslaggrond inhoudt. De wet stelt alleen: ‘andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Geen cumulatiegrond

De kantonrechter benadrukt dat de h-grond niet gebruikt kan worden voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst op grond van een imperfecte andere wettelijke ontslaggrond. Het gaat hier dus niet om de cumulatiegrond die wordt geïntroduceerd in de Wet arbeidsmarkt in balans. Van een imperfecte andere wettelijke ontslaggrond is in dit geval volgens de kantonrechter echter geen sprake.

Oordeel van de kantonrechter

De werknemer maakt bezwaar tegen het ontslag. Hij voert aan dat de politie de zaak in onderzoek heeft en vermoedelijk snel arrestaties zal verrichten. Hij denkt dat de ellende daarmee afgelopen zal zijn.

De werkgever durft daar niet op te vertrouwen en krijgt gelijk van de kantonrechter. Het bouwbedrijf heeft er alle belang bij dat de stalking stopt. Niet alleen omdat de directieleden in hun persoonlijke levenssfeer worden geraakt, maar ook omdat enkele opdrachtgevers hebben aangegeven dat het bedrijf vanwege de bedreigingen niet meer welkom is op hun bouwplaats.

Anders dan de arbeidsovereenkomst met de timmerman op te zeggen, heeft het bedrijf echter geen enkele mogelijkheid om het tij te keren. Dit wordt onderstreept door een telefoontje dat het bedrijf eind mei ontving. Hierin werd gevraagd of de timmerman nog werkzaam was voor het bedrijf. Toen het bedrijf aangaf dat dit niet het geval was, hield de overlast op.

Ook het opzegverbod tijdens ziekte baat de werknemer niet, omdat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de arbeidsongeschiktheid. Hoewel de kantonrechter zegt het spijtig te vinden, ontbindt hij toch de arbeidsovereenkomst.

Onder ontslaggrond h hebben werknemers recht op de wettelijke transitievergoeding en de kantonrechter kent daarom het bedrag van € 4.189,18 bruto toe.

Rechtbank Limburg | ECLI:NL:RBLIM:2019:6880

Reageer op dit artikel