nieuws

Geheimhoudingsplicht per ongeluk geschonden [rechtspraak]

Arbeidsrecht

Een oud-werknemer maakt per ongeluk een Whatsappgroep aan waarin ook klanten en medewerkers van zijn voormalige werkgever staan. En dat mag niet. Is het genoeg voor een boete?

Geheimhoudingsplicht per ongeluk geschonden [rechtspraak]

De werknemer heeft elf jaar gewerkt voor een onderneming die producten en diensten verkoopt aan land- en tuinbouwbedrijven. In mei 2018 wordt zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst wordt afgesproken dat de werknemer per direct vrijgesteld is van werkzaamheden, maar dat hij in dienst blijft tot 1 oktober of tot hij een andere baan heeft gevonden. Op 1 september treedt hij in dienst bij een bedrijf dat in dezelfde markt opereert als zijn vorige werkgever.

Geheimhoudingsplicht vastgelegd in arbeidsovereenkomst

Wie wil dat een werknemer zijn mond houdt over bedrijfsgevoelige informatie, doet er goed aan de geheimhoudingsplicht op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De voormalige werkgever heeft dat goed begrepen. In de arbeidsovereenkomst staat:

Leestip!

Leestip!

Werknemer erkent dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden werkgevers zaak betreffende of daarmee verband houdende. Het is werknemer verboden hetzij gedurende de arbeidsovereenkomst hetzij na beëindiging hiervan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm of in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden werkgevers zaak betreffende of daarmede verband houdende, op straffe van verbeurte door werknemer aan werkgever van een dadelijk en ineens zonder sommatie of in gebreke stelling opeisbare boete van € 25.000 per overtreding (zulks voor zoveel nodig in uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde artikel 7:650 lid 3 tot en met 5 BW overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:650 lid 6 BW).

Postcontractuele verplichtingen

De verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst zijn niet plotseling ongeldig op het moment dat de werknemer de deur achter zich dichttrekt. In de vaststellingsovereenkomst staat dat de werknemer zich ook na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst dient te houden aan de geheimhoudingsplicht ‘in de ruimste zin des woords’.

Whatsappgroep

Op 5 september maakt de werknemer een Whatsappgroep aan op de telefoon die hij van zijn nieuwe werkgever heeft gekregen. De groep telt 135 leden en bestaat onder meer uit klanten en medewerkers van zijn vorige werkgever, collega’s bij zijn nieuwe werkgever en mensen uit de privésfeer van de werknemer. Naar eigen zeggen heeft hij dit per ongeluk gedaan en verwijdert hij onmiddellijk de Whatsappgroep.

Geheimhoudingsplicht geschonden

Maar het kwaad is al geschied. Volgens zijn voormalige werkgever heeft hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Binnen een week krijgt de werknemer een brief waarin zijn voormalig werkgever de boete van 25 duizend euro opeist. De werkgever maakt van de gelegenheid gebruik om meteen ook maar een gepeperde rekening in te dienen voor het excessief gebruik van de auto van de zaak.

Transitietool

Wanneer heeft een werknemer recht op een transitievergoeding en hoe hoog is die vergoeding? Met de tool van PW. komt u eenvoudig tot een betrouwbare berekening.

Naar de transitietool

Naar de rechter

Van het wederzijdse goedvinden waarmee werkgever en werknemer in mei de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd, is nu niet veel meer te merken. De partijen vliegen elkaar via hun gemachtigden in de haren over de boete wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht, over de kosten van de gemaakte kilometers en het betalen van de transitievergoeding.

De werkgever heeft de transitievergoeding pas in december overgemaakt en de werknemer eist daarom de wettelijke rente op.

Hij vindt niet dat hij de boete voor het schenden van de geheimhoudingsplicht verschuldigd is; hij heeft de Whatsappgroep immers direct weer opgeheven.

De werknemer erkent dat hij enorm veel uitstapjes heeft gemaakt met zijn dienstauto, maar een vergoeding van negentien cent per kilometer over tweeduizend kilometer vindt hij meer dan voldoende.

Oordeel van de kantonrechter

Omdat de werknemer niet ontkent dat hij de dienstauto excessief heeft gebruikt, kent de kantonrechter de eis van de voormalige werkgever toe. De werknemer dient 1250 euro te betalen voor zijn uitstapjes in de auto van de zaak.

Ook als het gaat om de schending van de geheimhoudingsplicht, stelt de kantonrechter de werkgever in het gelijk. Een ongeluk mag dan in een klein appje zitten, de werknemer wist heel goed dat hij geheimhoudingsplicht had en dat deze zeer ruim werd genomen.

De werknemer stelt dat dat er geen bedrijfsgevoelige informatie op straat is gekomen, maar de kantonrechter gaat daar niet in mee. De Whatsappgroep – met daarin namen en/of logo’s in combinatie met telefoonnummers van klanten –blijft zichtbaar voor de 135 mensen die hiervoor waren uitgenodigd. Alleen al daardoor lijdt zijn voormalig werkgever schade.

Boete gematigd

De werknemer moet de boete dus betalen. De kantonrechter strijkt echter wel met de hand over haar hart wanneer het gaat om de hoogte van de boete. Een boete kan volgens artikel 6:94 lid 1 BW worden gematigd indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden.

Dat is hier het geval, zo stelt de kantonrechter. Ten eerste gelooft ze de werknemer wanneer deze zegt dat hij de Whatsappgroep per ongeluk heeft aangemaakt. Verder staat niet vast dat de voormalige werkgever financieel is gedupeerd door de Whatsappgroep. En ten slotte heeft de werknemer een gezin te onderhouden. Een boete van 25 duizend euro is dan wel een heel zware straf. De kantonrechter stelt de boete vast op zevenduizend euro. De werknemer draait ook op voor de proceskosten.

Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2019:4140

Vond je dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan! De voordelen:

  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel