nieuws

HR-manager kent WAB veel beter dan directeur

Arbeidsrecht

Hoewel HR-managers over het algemeen goed op de hoogte zijn van de Wet arbeidsmarkt in balans, geldt dit niet voor directeur-eigenaren die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid. Dit najaar start een overheidscampagne die werkgevers op de wijzigingen moet attenderen. De eerste reacties op de teksten zijn grotendeels negatief.

HR-manager kent WAB veel beter dan directeur

Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek naar de communicatie over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) werd uitgevoerd onder twee focusgroepen uit het MKB.

De eerste groep bestond uit directeur-eigenaren van kleine bedrijven (vijf tot 29 medewerkers). De tweede groep bestond uit directeur-eigenaren of HR-managers van grotere bedrijven (tot maximaal 250 medewerkers).

HR-functionaris kent veranderingen

Verdiep je kennis

Verdiep je kennis

De onderzoekers constateren dat er een duidelijk verschil is tussen kleine en grote bedrijven in kennis over de WAB en de wijzigingen die deze met zich meebrengt. “De grote werkgevers hebben aparte HR-functionarissen die veel beter op de hoogte zijn van wat er op hen afkomt qua veranderingen in wetgeving. Ze zijn ook pro-actiever in het achterhalen van info.”

Kleine werkgevers hebben volgens de onderzoekers nauwelijks een beeld bij de wijzigingen die op hen afkomen. “Ze geven aan dat het niet bij te houden is, omdat veranderingen snel gaan. Een enkeling heeft het over veranderingen in het ontslagrecht, maar zonder te weten wat deze inhouden. De term Wet arbeidsmarkt in balans is bij hen niet bekend.”

Negatieve reacties op voorlichtingstekst

Of de campagne die de het ministerie van SZW dit najaar wil inzetten daar verandering in zal brengen, valt te betwijfelen. De ondervraagde HR-functionarissen en reageren overwegend negatief op een tekst die de doelstellingen van de WAB opsomt.

Communicatie over de WAB: ‘vaag, gekleurd en werkgever moet boeten’

Een van de teksten die de werkgevers kregen voorgelegd:

Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 veranderen de regels voor arbeidscontracten en ontslag. Die wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet bestaat uit een aantal maatregelen en regelt dat verschillen in kosten en risico’s tussen een vast en een flexibel arbeidscontract kleiner worden. Dat is nodig omdat flexwerk is doorgeschoten en grote groepen flexwerkers – denk aan tijdelijke krachten, payrollers, oproepkrachten – onnodig en te lang in onzekerheid verkeren over werk en inkomen. Met de WAB wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract aan te bieden.

Voor de werkgever wordt een tijdelijk contract minder voordelig. Tijdelijke contracten passend bij de aard van de werkzaamheden blijven mogelijk en noodzakelijk. Voor flexwerkers zoals tijdelijke krachten, payrollers en oproepkrachten komt er meer zekerheid over werk en inkomen.

Met het verkleinen van verschillen tussen vaste en flexibele contracten wordt een eerste stap gemaakt naar een sterkere en beter functionerende arbeidsmarkt.

Bron: Ontvangst teksten WW-premie, Wab en ontslagrecht

De ondervraagde werkgevers en HR-managers noemen de tekst ‘vaag’, ‘algemeen’, ‘roept veel vragen op’, ‘voordelig voor werknemer, werkgever moet ‘boeten’, ‘meer regulering, meer bemoeienis’, ‘gekleurde tekst’, ‘meer stress voor werkgever’, ‘nieuwsgierig of en hoe deze verandering de huidige situatie gaat verbeteren’. Volgens de werkgevers geeft de overheid geen onderbouwing van de stelling dat ‘flexwerk is doorgeschoten‘.

Ingrijpen arbeidsmarkt ongewenst

Het commentaar is overigens niet uitsluitend tekstueel. De werkgevers willen in meerderheid helemaal niet dat de overheid ingrijpt op de arbeidsmarkt. Vooral het aan banden leggen van de flexibilisering, stuit veel deelnemers aan het onderzoek tegen de borst, zo blijkt uit het onderzoeksverslag.

“Werkgevers willen juist de mogelijkheid behouden flexibele arbeidscontracten af te sluiten omdat dat tegemoetkomt aan hun behoefte. En volgens hen komt het ook tegemoet aan de behoefte van heel wat werknemers met flexibele arbeidscontracten. Ze hebben de indruk dat ze als werkgever ‘gestraft’ gaan worden als ze mensen toch een flexibel arbeidscontract aanbieden.”

Lees ook: HR ziet helemaal niets in de WAB

Kleine werkgever maakt zich niet druk

Kleine werkgevers voelen zich opmerkelijk genoeg niet aangesproken door de tekst over de WAB. Ze erkennen dat er werkgevers zijn die misbruik maken van bepaalde groepen werknemers. De WAB is volgens de kleine werkgevers gericht op de malafide vakbroeders en niet op henzelf. Ze wachten daarom passief af wat er volgend jaar op hen afkomt.

De grotere werkgevers zijn er veel minder gerust op. Zij voorzien dat de WAB grote impact zal hebben op de bedrijfsvoering.

WW-premiedifferentiatie

De deelnemers aan het onderzoek reageren minder negatief op een tekst over de WW-premiedifferentiatie. Dat wil niet zeggen dat ze het eens zijn met een hogere WW-premie voor flexibele contracten. Zoals één deelnemer het samenvat: “Als werkgever ben je weer de Sjaak. Tenzij je twee man hebt die je al 30 jaar in vaste dienst hebt.”

Vond u dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan! De voordelen:

  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel