nieuws

Kabinet zet in op Leven Lang Ontwikkelen

Arbeidsrecht

Het kabinet wil in deze kabinetsperiode inzetten op Leven Lang Ontwikkelen. Volgens het kabinet is dit van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. 

Kabinet zet in op Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft voor de komende vijf jaar vijftig miljoen euro gereserveerd voor Leven Lang Ontwikkelen.

Lees ook: Leven lang leren gaat steeds beter in Nederland

Leven Lang Ontwikkelen van belang voor kwaliteit

Leven Lang Ontwikkelen is van belang voor de kwaliteit van de werkende beroepsbevolking. Het moet vanzelfsprekend worden dat werkenden en werkgevers investeren in de ontwikkeling tijdens de hele loopbaan. Focus ligt daarbij op eigen regie. Het kabinet biedt duidelijkheid aan private partijen over de fiscale behandeling van private individuele leer- en ontwikkelbudgetten. Het kabinet werkt daarbij aan een publiek leer- en ontwikkelbudget, dat de fiscale scholingsaftrek vervangt.

Lees ook: Reacties op Troonrede: ‘Kabinet moet meer doen voor werkenden’

Actualiteitendag HR

Actualiteitendag HR

STAP-budget

Dit zogenoemde STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) komt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd beschikbaar, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan. Naar verwachting kunnen circa tweehonderdduizend mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Verder werkt het kabinet aan een subsidieregeling om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren in het midden- en kleinbedrijf. Ook werkzoekenden en kwetsbare werkenden zijn gebaat bij Leven Lang Ontwikkelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Start 2020

In 2020 wordt gestart met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het midden- en kleinbedrijf en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie. In samenwerking met het ministerie van OCW wordt de tegemoetkoming op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor bbl-plekken binnen drie sectoren met veel seizoenswerk verhoogd.

Lees ookAlles wat HR moet weten over Prinsjesdag

Beide maatregelen komen voort uit twee moties uit de Tweede Kamer. Het betreft hier de motie van kamerlid Wiersma (VVD) en motie van kamerlid Heerma (CDA). Ook wordt samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de subsidieregeling MKB!dee. Als onderdeel van het pensioenakkoord zijn er extra middelen beschikbaar voor een subsidieregeling om duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen te stimuleren.

Mis geen HR-nieuws. Registreer je nu bij PW.

De voordelen:

  • Gratis exclusieve content
  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel