nieuws

Prinsjesdag: dit weten we over de wetswijzigingen vanaf 2020

Arbeidsrecht

Voor 2020 staan er belangrijke wetswijzigingen op de agenda. Op Prinsjesdag wordt vooruitgeblikt op het nieuwe jaar. Wat staat HR te wachten op het gebied van nieuwe wetgeving?

Prinsjesdag: dit weten we over de wetswijzigingen vanaf 2020

Een overzicht van de meest relevante wijzigingen in wet- en regelgeving voor HR:

WAB

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er het volgende per 1 januari 2020:

Cumulatiegrond bij ontslag
De nieuwe, negende redelijke grond waar een ontslag op gebaseerd kan worden, is de zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Deze grond staat weliswaar op zichzelf als formele en zelfstandige ontslaggrond, maar de cumulatiegrond komt pas in beeld als geen van de overige gronden ‘voldragen’ is of ‘voldoende onderbouwd’ kan worden. Lees hoe de cumulatiegrond in de praktijk werkt.

Ketenregeling
De periode waarin tijdelijke contracten mogelijk zijn, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Maar er zijn nog meer gevolgen voor de ‘keten’. In het artikel ‘WAB en de ketenbepaling: wat zijn de plannen  wordt dit toegelicht.

Oproepovereenkomst
De oproepovereenkomst krijgt per 1 januari 2020 een uitbreidere regeling binnen het arbeidsrecht. Zo zullen ook min-maxcontracten gaa tellen als oproepovereenkomsten, deoproep in geval van een standaard oproepovereenkomst moet vanaf 1 januari 2020 minimaal vier dagen vooraf te worden gedaan (nu is dat nog één dag) en voor een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ook een hogere WW-premie gaan gelden. Lees ook: De oproepovereenkomst onder de WAB

Payrolling
Met de inwerkingtreding van WAB verandert de positie van de payrollwerknemer per 1 januari 2020 significant. In de wet komt een aparte definitie voor een payrollovereenkomst die moet zorgen voor een duidelijk onderscheid met uitzenden. Pieter de Ruiter (Pallas Advocaten) vraagt zich zelfs af of payrolling met de komst van de WAB nog toekomst heeft.

Transitievergoeding
Werknemers hebben vanaf 1 januari recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag als hun arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt. (In de huidige situatie betaalt een werkgever bij ontslag een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd).
Lees ook: De transitievergoeding: de belangrijkste wijzigingen samengevat.

Compensatie werkgevers

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte. De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald (Wet compensatieregeling transitievergoeding.)

WW-premiedifferentiatie
De oude ‘sectorpremie’ verdwijnt. Om het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers kom er onder andere een WW-premie naar soort contract. Er komt een WW-premiestelsel waarbij werkgevers voor werknemers met een vast dienstverband een lage WW-premie betalen en voor medewerkers met een tijdelijk contract een hoge WW-premie.
Lees ook: Wijzigingen WAB op een rij

Wet normalisering ambtenarenrecht

Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. Voorlopig wordt het in werking gaan van de wet voorbereid en verandert er voor werkgevers nog niks. De vertegenwoordigers van de overheidssectoren zorgen tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van de wet en de voorlichting daarover. Dit zijn de vijf belangrijkste veranderingen na de normalisering van het ambtenarenrecht.

 

Na Prinsjesdag weten we wat er allemaal op de schop gaat en wat de gevolgen voor HR zijn. Tijdens de HR Actualiteitendag komen de belangrijkste wijzigingen aan bod. Ook wordt u  door experts bijgepraat over o.a. de WAB, de veranderingen op pensioengebied en de Wet DBA.

Meer informatie en inschrijven

Forfaitaire bijtelling voor fiets van de zaak

Voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets geldt vanaf 1 januari 2020 een forfaitaire bijtelling voor privégebruik. De nieuwe regeling houdt in dat er jaarlijks 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de door u ter beschikking gestelde fiets bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer komt. Voor de toepassing van de nieuwe regeling geldt het woon-werkverkeer overigens ook als privégebruik.
Lees ook: de fiets van de zaak wordt eenvoudiger.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70 procent van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70 procent van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.
Lees ook: Geboorteverlof: de opties op een rij

Mis geen HR-nieuws op Prinsjesdag. Registreer je nu bij PW.

De voordelen:

    • Gratis exclusieve content
    • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
    • Need to know juridische informatie
    • Door gerenommeerde auteurs geschreven
    • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel