Jacobien Frederix-Gianotten - advocaat arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht Capra Advocaten

Jacobien is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht en werkzaam bij Capra Advocaten, de juridisch partner van PW. Zij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en treden op als juridisch adviseur voor non-profitorganisaties binnen overheid, onderwijs en zorg.

Voorbeelddocument overeenkomst van opdracht

Voorbeelddocument overeenkomst van opdracht

Een 'overeenkomst van opdracht' gebruik je wanneer iemand voor je werkt buiten loondienst.

Voorbeeldbrief arbeidsovereenkomst omzetten naar onbepaalde tijd

Voorbeeldbrief arbeidsovereenkomst omzetten naar onbepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief kun je een werknemer met een tijdelijk contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden.

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Gebruik dit document als een voormalige werknemer het geheimhoudingsbeding schendt door vertrouwelijke informatie over de organisatie met anderen te delen, zonder de vereiste toestemming.

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld wanneer werknemer en werkgever samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over bedrijfseconomisch ontslag

Veelgestelde vragen over bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer een organisatie anders ingericht wordt, het financieel slecht gaat met een bedrijf of er structureel minder werk is dan eerder het geval was, kan dit leiden tot ontslag van medewerkers. Een overzicht van veelgestelde vragen over...

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Met deze voorbeeldbrief laat je weten dat het UWV is benaderd met het verzoek om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te zeggen, ook wel een ontslagvergunning.

Zo schrijf je een bezwaarschrift aan UWV

Zo schrijf je een bezwaarschrift aan UWV

Gebruik dit document om bezwaar te maken tegen een besluit van het UWV waarin je je niet kunt vinden.

Veelgestelde vragen over de cao

Veelgestelde vragen over de cao

In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan afspraken over arbeidsvoorwaarden voor een grote groep mensen. Een overzicht van veelgestelde vragen over de cao.

Veelgestelde vragen over ontslag

Veelgestelde vragen over ontslag

Je kunt niet zomaar iemand ontslaan. Daar zijn allemaal regels aan verbonden. Een overzicht van veelgestelde vragen over het thema ontslag.