William van Wijngaarden - advocaat arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht Capra Advocaten

William is advocaat en werkzaam bij Capra Advocaten, de juridisch partner van PW. Zij zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en treden op als juridisch adviseur voor non-profitorganisaties binnen overheid, onderwijs en zorg.

Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst

Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst

Je kunt deze voorbeeldbrief gebruiken om de definitieve arbeidsovereenkomst ter ondertekening naar de werknemer te sturen.

Veelgestelde vragen over bedingen

Veelgestelde vragen over bedingen

In een arbeidsovereenkomst kunnen verschillende bedingen zijn opgenomen. Denk aan een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een eenzijdig wijzigingsbeding. Een overzicht van veelgestelde vragen over bedingen.

De snelle invoering van het hybride werken heeft de samenwerking tussen HR en FM pas echt een boost gegeven

Voorbeeldbrief arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met een 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een specifieke periode vast.

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer' om de opzegging door de werknemer vast te leggen en het dienstverband af te wikkelen.

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief ontslag op staande voet' om het dienstverband van de werknemer per onmiddellijke ingang te beëindigen.

Voorbeeldbrief einde proeftijd (positief)

Voorbeeldbrief einde proeftijd (positief)

Gebruik dit document "Voorbeeldbrief einde proeftijd (positief)" om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer de proeftijd succesvol heeft doorlopen.

Veelgestelde vragen over de arbeidsovereenkomst

Veelgestelde vragen over de arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou als werkgever en de individuele werknemer. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Voorbeelddocument arbeidsovereenkomst voor nulurencontract

Voorbeelddocument arbeidsovereenkomst voor nulurencontract

Met 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht', ook wel nulurencontract genoemd, leg je de samenwerking vast als de arbeidsomvang niet vooraf duidelijk is.

Voorbeeldbrief: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voorbeeldbrief: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Met de 'Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd' leg je de samenwerking met een werknemer voor een niet-specifieke periode vast.

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

Veelgestelde vragen over de ketenregeling

De ketenregeling regelt het maximum aan tijdelijke contracten die elkaar mogen opvolgen. Een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.