nieuws

Androgyn leiderschap goed voor vrouwen en mannen

Geen categorie

Hoogleraar Janka Stoker doet onderzoek naar leiderschap en organisatieverandering en stelt aanbevelingen op. 'Het stereotiepe beeld dat de mannelijke leiderschapsstijl de beste is, klopt niet', zegt Stoker in nummer 4 van de GIDS voor Personeelsmanagement.

Benoeming van meer vrouwen in leidinggevende functies doorbreekt stereotype beelden van bazen. Sturen vanuit empathie is de winnende combinatie. Het sleutelwoord is androgyn, aldus Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering.

Vier stijlen
Stoker onderzocht onder hoogopgeleiden tussen de 25 en 45 jaar stereotype beelden als het gaat om mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Haar onderzoek richtte zich op vier verschillende leiderschapsstijlen:

  1. ongedifferentieerd: weinig sturend en ongevoelig voor het welbevinden van de medewerker
  2. mannelijk: sturend, taakgericht, daadkrachtig en risiconemend
  3. vrouwelijk: invoelend, zacht, communicatief, relatiegericht
  4. androgyn: sturend én invoelend

Voorkeur
De onderzochte medewerkers gaven duidelijk de voorkeur aan de androgyne leider. Onder vrouwen geeft 31 procent op deze manier leiding, onder mannen 21 procent. Medewerkers zijn het minst tevreden over de ongedifferentieerde leider.

In 32 procent van de gevallen is dat een man, 22 procent is een vrouw. De overige leiders doen het op de mannelijke of vrouwelijke manier en daar zijn de percentages ongeveer gelijk.

Stereotype beeld
Er zijn ongeveer net zoveel mannen met een invoelende leiderschapsstijl als er daadkrachtige sturende vrouwen zijn. Stoker: 'Het stereotiepe beeld dat de mannelijke leiderschapsstijl de beste is, klopt dus niet.'

Lydia Schippers en Joyce Weber hebben een leergang 'leiderschap voor vrouwen' ontwikkeld. De trainers begeleiden vrouwelijke deelnemers om vanuit hun persoonlijke kwaliteiten niet alleen leiding te geven maar ook leiderschapsgedrag te ontwikkelen (zie de volledige uitwerking hiervan in de GIDS van deze maand).

Vrouwen beter?
Moeten vrouwen zich nu specifiek richten op het aanleren van dit androgyne leiderschap? Hoogleraar Stoker:

'Je kunt beter zeggen dat mannen dit vooral moeten gaan leren omdat veel vrouwen het al doen. Maar je kunt niet zeggen dat vrouwen van nature beter zijn in androgyn leiderschap. Omdat het als vrouw moeilijk is – vanwege de stereotype beelden – om een managementbaan te krijgen, komt het er in de praktijk vaak op neer dat vrouwen pas zo'n functie krijgen wanneer ze al goed leiding kunnen geven. Mannen krijgen vaak leidinggevende banen op basis van hun potentiële kwaliteiten, omdat veel mensen denken dat mannen betere managers zijn. Mijn advies is dan ook: zorg dat je als leidinggevende androgyne leiderschapskwaliteiten krijgt, of je nu man of vrouw bent.'

Lees het volledige artikel in nummer 4 van de GIDS voor Personeelsmanagement. Hierin worden de voorbeelden van androgyn leiderschap en de aanbevelingen van Janka Stoker verder uitgewerkt.

GIDS voor Personeelsmanagement staat iedere maand boordevol vakinformatie voor de HR-professional die meer wil weten. Doortimmerde journalistieke stukken, afgewogen vakartikelen en nuttige rubrieken als Arbeidsrecht komen iedere maand aan de orde.

Meer informatie en bestellen

Reageer op dit artikel