nieuws

Dat iedereen de strategie snàpt, daar gaat het om

Geen categorie

Zonder strategie ben je nergens. Mét strategie trouwens ook niet als het personeel niet begrijpt waar het over gaat.

Volgens Marco de Haas van de Erasmus Universiteit moet er binnen een organisatie duidelijke overeenstemming zijn over de te volgen strategie. 'Als iedereen zijn eigen ding doet, run je geen bedrijf maar een sociale werkplaats'.

De Haas promoveerde op een onderzoek naar toepassing van strategie in organisaties, en houdt zich nu bezig met strategische alignment: de mate waarin er in een organisatie consensus bestaat over de voorgenomen strategie. Hij ontwikkelde daar ook een meetinstrument voor: de S-ray Alignment Scan.

Die scan is hard nodig, want uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat misalignment eerder regel dan uitzondering is. Volgens De Haas begint het probleem al bij de gebrekkige communicatie over de strategie. 'Als ik een bedrijf binnenloop en tien managers vraag of ze mij de belangrijkste doelen van de strategie kunnen vertellen, krijg ik tien verschillende antwoorden'. Zo krijg je natuurlijk nooit alle neuzen dezelfde kant op. En daar gaat het tenslotte om. Marco De Haas stelt zelfs dat het er minder toe doet wát de strategie precies is, als hij maar door iedereen gedeeld wordt.

A4-tje
De beste garantie voor een goed begrepen strategie is beknoptheid. Het hele verhaal moet op een A4-tje passen. En twee vragen moeten worden beantwoord: Waar willen we naartoe? en Hoe denken we daar te komen? Voor elke vraag mag het antwoord uit niet meer dan zeven doelstellingen bestaan. Dat is namelijk het maximale aantal informatie-eenheden dat ons brein in een keer kan bevatten.

Een strategie met tientallen kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) zal dus zeker niet werken, zegt De Haas. 'Medewerkers gaan dan voor zichzelf uitmaken welke KPI’s ze belangrijk vinden'.

(Bron: Management Scope)

Reageer op dit artikel