artikel

Inhuur zzp’ers uitbesteden: brokers, intermediairs en MSP’s

Instroom

Inhuur zzp’ers uitbesteden: brokers, intermediairs en MSP’s

Voor de inhuur van personeel wordt steeds vaker van dienstverleners als brokers, intermediairs en Managed Service Providers gebruik gemaakt. Maar wat is het verschil tussen deze dienstverleners? Wanneer schakel je welke dienstverlener in? Welke dienstverleners zijn er überhaupt? Een overzicht. 

Natuurlijk schakelen organisaties regelmatig uitzendbureaus of payrollers in. Nederland telt ruim 12.000 van dergelijke bureaus. Deze dienstverleners blijven in dit artikel echter buiten beschouwing. De focus ligt in dit artikel vooral op partijen die zich bezighouden met de bemiddeling van zzp’ers / freelancers: brokers, intermediairs en Managed Service Providers.

Als het echt gaat over externe inhuur van zzp’ers, dan doen veel organisaties dit niet meer zelf. De regels zijn complex, de Belastingdienst is vaag over wat en niet mag op grond van de Wet DBA, het risico dat je teveel betaalt of te weinig wilt betalen is groot en het vinden van de juiste kandidaten is in deze arbeidsmarkt ook niet eenvoudig. Logisch dus dat de meeste organisaties dit geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een of meer externe bedrijven. Dan kan gedacht worden aan de inschakeling van een broker, intermediair of een Managed Service Provider. Hieronder worden de verschillende partijen beschreven.

Brokers, intermediairs en Managed Service Providers

Er zijn 3 typen dienstverleners in Nederland, aan wie je een of meer van je inhuur(processen) kunt overgeven of uitbesteden: brokers, intermediairs en Managed Service Providers (MSP’s).

Brokers

Oorspronkelijk was een veelgebruikte definitie van een broker: ‘Een dienstverlener die door de opdrachtgever zelf geworven leveranciers inclusief zzp’ers/freelancers contracteert’.

In de meest elementaire vorm sluit de broker dus de contracten af met de leveranciers van diens opdrachtgever en neemt daarmee de juridische risico’s (grotendeels) over. De broker fungeert soms zelf juridisch gezien als opdrachtgever van de flexkracht en detacheert deze bij de eindopdrachtgever (= het ‘Tussenkomstmodel’). Meestal is de flexkracht een zzp’er, vaak een ondernemer met een eenmanszaak.

Soms bemiddelt de broker alleen tussen opdrachtgever en flexkracht bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tussen deze twee partijen (= ‘het Bemiddelingsmodel’). De broker is dan zelf geen contractpartij.

In de loop der jaren zijn brokers steeds meer diensten gaan uitvoeren naast bovengenoemde dienstverlening. Hierdoor is een grote begripsverwarring ontstaan en klopt bovengenoemde definitie van een broker vaak niet meer. Soms wordt deze uitgebreide dienstverlening ‘Broker+/Broker Plus -dienstverlening’ genoemd.

Zo hebben veel brokers inmiddels ook de zorg uit handen genomen voor de:

  • urenadministratie
  • facturatie
  • controle en betaling van facturen, vergoedingen en declaraties
  • screening en classificatie van zzp’ers/freelancers, met name op hun positie als zelfstandige dan wel als werknemer, desgewenst tot en met diploma’s en referenties en het toezien en garanderen dat aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan
  • contractering van leveranciers/freelancers/zzp’ers
  • uitvoering van payroll-diensten waarbij werknemers in loondienst worden genomen (bij de broker) en gedetacheerd bij de opdrachtgever
  • consolidatie van alle leveranciersfacturen tot één geconsolideerde factuur voor de opdrachtgever
  • management-rapportages over de inhuur.

Intermediairs

Een intermediair is ‘een bedrijf dat zelf op zoek gaat naar geschikte kandidaten voor de opdrachtgever.’ Sommige intermediairs beschikken hiervoor over een eigen kandidatenbestand, anderen zoeken steeds de hele arbeidsmarkt af. Alle mogelijke ondersteunende tools worden hierbij ingezet, van Linkedin tot aan eigen platformen, van eigen cv-bestanden tot aan pools.

Managed Service Providers

Een MSP neemt het inhuurproces van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk over. Bij een MSP is dus sprake van echte uitbesteding van het inhuurproces aan een externe dienstverlener die uit uw naam en belang handelt. Het aantal MSP’s is in Nederland sterk gegroeid in de afgelopen jaren. Diverse van origine Nederlandse bedrijven tot en met wereldwijde HR-dienstverleners met een of meer kantoren in Nederland.

Tactisch versus strategisch

Een broker en intermediair werken vooral op uitvoerend en tactisch niveau, een MSP werkt ook op tactisch-strategisch niveau omdat ook de inhuurstrategie en -uitvoering worden opgezet door de MSP.

De dienstverlening van brokers en intermediairs is in de praktijk niet meer te onderscheiden van elkaar. De meeste MSP’s treden ook desgewenst op als broker en sommigen zijn ook ontstaan doordat ze in het verleden als broker succesvol waren. Voeg daar sterke groei, fusies en overnames en veel nieuwe toetreders aan toe en het is logisch dat het voor opdrachtgevers lastig is om de juiste inhuurdienstverlener te selecteren.

Steeds meer gebruik van derden bij inhuur personeel

Hoewel er geen recent onderzoek naar is gedaan, is de indruk dat het nauwelijks meer voorkomt dat een organisatie geen gebruik maakt van brokers, intermediairs of een MSP. Grote organisaties kunnen, door hun veelheid aan inhuurbehoeften, hun behoefte aan compliancy en permanente zoektocht naar kostenbesparingen, per definitie niet meer zonder externe hulp. Bij hen wordt de inzet van een MSP steeds gewoner.

Alleen in hele kleine organisaties wordt er nog zonder brokers en intermediairs gewerkt. Ook omdat deze organisaties zoveel mogelijk met ‘eigen mensen’ proberen op te lossen. Dan is de noodzaak voor externe hulp minder groot. En als inhuur toch nodig is, dan regelt men zelf wel wat met de kandidaat in kwestie. Overigens kleven daar wel juridische en financiële risico’s aan.

Vinden en selecteren van dienstverleners

Op 1 mei jl. verscheen voor het eerst de Nationale Broker- en Intermediairgids waarin 42 verschillende leveranciers zijn beschreven, die vooral uitblinken in het contractmanagement en -beheer van de via hen ingehuurde zzp’ers.

Eind mei verschijnt daarnaast -voor de 4de keer- een onderzoeksrapport onder 10 aanbieders van MSP-diensten in Nederland & België. Het doel van beide uitgaven is om het voor opdrachtgevers, Inkopers en HRM’ers inzichtelijker te maken wat voor soort dienstverleners wat voor soort diensten aanbieden. En natuurlijk ook wie het zijn, hoe hun organisatie eruit ziet, in welke branches en sectoren ze ervaring hebben, etc.

Beide uitgaven geven een onafhankelijk beeld van de belangrijkste aanbieders van inhuur-dienstverlening en de marktontwikkelingen.

Dit artikel is geschreven door Mark Bassie van Flex-Beheer.

Reageer op dit artikel