blog

Van traditioneel werven naar strategische acquisitie

Instroom

Van traditioneel werven naar strategische acquisitie

Strategische talent acquisitie is een vorm van werving die verder gaat dan alleen het benaderen van kandidaten via de traditionele kanalen om openstaande vacatures in te vullen. Het is een strategische benadering van het identificeren, aantrekken, inhuren en aannemen van werknemers waarmee beter aan dynamische zakelijke behoeften kan worden voldoen. Een goede strategische talent acquisitie resulteert in een hoger blijf-percentage onder werknemers en verlaagt op de lange termijn de kosten van recruitment.

De focus van een werkgever moet in deze tijd dan ook liggen op het opbouwen van talentenpool en het benaderen van niet-actief werkzoekend talent. Oftewel, de transitie van een applicant tracking systeem naar een candidate relationship management systeem. De benadering van deze kandidaten moet hetzelfde zijn als zakelijke klanten: treed met ze in contact, zorg ervoor dat het bedrijf op hun radar blijft en bouw een relatie met elkaar op. Je weet immers nooit wanneer de omstandigheden veranderen. Bovendien zorgen bedrijven er op die manier voor dat geïnteresseerden eerder contact met het bedrijf zullen zoeken, wat weer helpt bij het vullen van een talentpool.

Dat lijkt allemaal eenvoudig te klinken, maar als er bepaalde wervings- en selectieprocedures gelden kan dit een succesvolle talent acquisitie in de weg staan. Of stel dat de nood zo hoog is dat er geen tijd is voor een proactieve werving. De overstap van traditionele werving naar een strategische talent acquisitie vergt tijd en daarom is het zaak om hier direct mee te beginnen, ook wanneer er geen vacatures openstaan. Bovendien gaat een daadwerkelijk succesvolle strategie verder dan alleen het werken aan een lijst van interessante interne en externe talenten; ook de procedures rondom werving, selectie en onboarding vergen aanpassing.

Welke onderdelen zijn hierbij essentieel?

Het eerste contact

De eerste indruk is belangrijk, ook bij recruitment. Uit een enquête van LinkedIn blijkt dat 80% van de leidinggevenden erkent dat employer branding een grote invloed heeft op hun succes in het werven van talent. Zelfs bij kandidaten die uiteindelijk niet in dienst treden speelt dit een rol: zij zullen namelijk met anderen spreken over hoe de procedure is verlopen.

Er zijn verschillende software oplossingen die het sollicitatieproces kunnen stroomlijnen en versnellen om zo voor een betere eerste indruk zorgen. Met het gebruik van bijvoorbeeld een configureerbare carrièresite kan een bedrijf bijvoorbeeld vacatures onderverdelen naar afdelingen. Zo zorg je ervoor dat het aanbod  wordt gefilterd op relevante vacatures voor sollicitanten. Overzichtelijke online menu’s waarin kandidaten eenvoudig hun sollicitatie en eventuele assessments kunnen indienen, dragen ook bij aan een goede indruk. Zorg er ook voor dat deze site ook mobiel compatibel is, aangezien steeds meer sites bezocht worden via tablets en smartphones.

Selectieprocedure

Tijdens de selectiefase wordt er besloten welke kandidaten het beste geschikt zijn voor de functie en uitgenodigd worden voor een eerste gesprek. Een grote uitdaging voor HR in deze fase is het snel kunnen schakelen met veelbelovende kandidaten. Wanneer het te lang duurt voordat er een kandidaat een reactie ontvangt, bestaat immers de kans dat ze afhaken. Maar wanneer CV’s nog handmatig moeten worden doorgelicht, komt dit de snelheid niet ten goede.

Online selectietools zijn een eerste stap naar meer snelheid: hiermee kunnen criteria worden ingesteld om de juiste kandidaten uit een groot aantal CV’s te filteren. Ook kunnen er criteria worden toegewezen om zo de kwaliteit van de kandidaat beter vast te stellen.

Met een interne talentenpool voor nieuwe functies of het opzetten van referral-schema’s (netwerkrecruitment) zijn bedrijven nog beter voorbereid. Een extra voordeel hiervan is dat dit maar weinig kosten met zich meebrengt en eenvoudig te implementeren is. Iemand die al werkzaam is binnen het bedrijf kent bovendien de cultuur en zal daardoor sneller ingewerkt zijn. Door beschikbare personeelsdata slim te gebruiken, kunnen bedrijven beter een weloverwogen beslissing nemen bij werving- en selectieprocedures. Dit geldt voor zowel kandidaten die uit de eigen gelederen afkomstig zijn, als talenten die via het netwerk zijn benaderd.

Het slimmer maken van het recruitmentproces levert zowel op de korte als lange termijn kostenbesparingen op. Uitgaven aan personeelsadvertenties en wervingsbureaus zullen op de korte termijn verminderen. Op de langere termijn zullen vacatures sneller vervuld worden en zal de kwaliteit van de kandidaten toenemen dankzij data-analyse, dit bespaart tijd en geld bij administratieve taken. Door het aannemen van beter gekwalificeerd personeel is er bovendien sprake van een hogere blijfkans en een betere productiviteit.

Aannemen

Ook wanneer de werving- en selectieprocedure ten einde is en er een nieuwe medewerker aan de slag gaat, is het van belang om gestructureerd ondersteuning te blijven bieden. De meeste organisaties doorlopen op zijn minst een aantal procedures; het geven van achtergrondinformatie over het bedrijf, het doornemen van de verwachtingen, trainingen en introductiegesprekken met collega’s.

Na de eerste paar maanden is het echter nog steeds belangrijk om er regelmatig voor te zorgen dat de persoonlijke doelstellingen van werknemers overeenkomen met de zakelijke missie en visie van het bedrijf. Performance management software ondersteunt dit door processen te automatiseren met bijvoorbeeld workflows gebaseerd op functie, custom onboarding rapporten en meer.

De stap van een traditioneel wervingsproces naar een strategische acquisitie van talent kan bedrijven ontmoedigen, maar zal ze over het algemeen efficiënter maken en helpen om kosten te besparen. Traditionele wervingsmethoden zijn niet langer effectief bij het voldoen aan de lange termijn behoeften van bedrijven. Strategische acquisitie van talent kan helpen bij het efficiënt werven binnen organisaties.

Deze bijdrage is geschreven door Ruud Worung, Directeur Nederland Cornerstone OnDemand

Reageer op dit artikel