blog

Recruitment in tijden van schaarste

Instroom

Recruitment in tijden van schaarste

Heerlijk! Er is weer schaarste op de arbeidsmarkt! Na jaren van kommer en kwel, vanuit de optiek van werkgelegenheid dan, is er nu weer een tekort aan personeel in verscheidene sectoren en beroepen.

Dat heeft tot gevolg dat organisaties serieus werk moeten maken van hun werving en selectie. P&O moet aan de bak, direct of indirect.

Op de site van Werf& trof ik een aantal mooie voorbeelden aan van hedendaags rekruteren. Werf& is een bureau voor arbeidsmarktcommunicatie en recruitment dat jaarlijks prijzen op deze gebieden uitreikt.

In 2017 is een prijs gegaan naar Albert Heijn, dat een serious game heeft ontwikkeld voor het aantrekken van nieuwe medewerkers. Daar zitten de gebruikelijke elementen in als persoonlijkheidstests en competentiemeting, maar wat mij vooral aansprak is, dat door de game de kandidaten ook beter kennis kunnen maken met het bedrijf en de functie, en zo beter kunnen beoordelen of de organisatie en het werk wel bij hun passen. Daarmee hoopt het bedrijf te voorkomen dat nieuwe medewerkers na korte tijd teleurgesteld afhaken en wil het vroegtijdige uitstroom tegengaan.

Prima, maar het vereist wel dat er consequent op wordt doorgegaan. Een spel is leuk, maar let wel op de spelregels. Ik moet terugdenken aan een on-line recruitmentinstrument van verzekeraar Interpolis van enige jaren terug. Daarin werden eveneens competenties en waarden bevraagd en uit de score kon de kandidaat zelf beoordelen of de organisatie wel of niet bij hem of haar paste. Echter, als dat niet het geval bleek te zijn, werd de betrokkene tóch uitgenodigd om te solliciteren. Daarmee haalde Interpolis in één klap de geloofwaardigheid van het instrument onderuit.

Mooie instrumenten zijn dus niet voldoende, het gaat ook om de manier waarop je ermee omgaat. En, zeker zo belangrijk, maak waar wat je laat zien. Geef geen mooier beeld van de werkelijkheid dan deze is. Want anders is de nieuweling zo weer vertrokken, zeker als de banen voor het oprapen liggen. En hier moet niet alleen P&O aan de bak, maar de gehele organisatie.

Willem de Lange schrijft op pwnet.nl iedere maand een column over een actueel onderwerp.

Reageer op dit artikel